Windows Vista Service Pack 1 64bit

Tải về
  • Đánh giá:
    4 40 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 726,5 MB
  • Lượt xem: 44.120
  • Lượt tải: 28.229
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Windows Vista 64bit
Giới thiệu

Windows Vista Service Pack 1 64bit

Windows Vista SP1 giúp cải thiện toàn bộ quá trình, chính sửa hàng trăm lỗi nhỏ và cho phép các nhà phân phối viết mã ổn dịnh cho Vista dễ dàng hơn. Tuy nhiên, bản nâng cấp này không có sự thay đổi nào rõ rệt như mong đợi.

Liên kết tải về