Zeeb

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 1,8 MB
 • Lượt xem: 273
 • Lượt tải: 267
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows NT/2K/XP/Vista. Adobe AIR
Giới thiệu

Zeeb là một ứng dụng Adobe AIR được thiết kế để cho bạn đổi tên file phim trên ổ cứng của mình bằng cách sử dụng thông tin từ IMDB, cũng như tạo ra một file 'url' liên kết với IMDB cho bộ phim đó.

Một số tính năng chính:

 • Đổi tên file của bộ phim bằng cách sử dụng thông tin IMDB
 • Download Posters từ themoviedb.org
 • Phân tích các tập tin NFO cho IMDB URL để dễ dàng đặt tên
 • Giúp tự động hóa quá trình bằng cách bỏ qua một số điều khoản nhất định
 • Tạo file .url để dễ dàng truy cập trang web IMDB
 • Khả năng Undo thay đổi tên gần đây
 • Nhật ký tên tập tin gốc
 • Ghi nhớ các cài đặt (cửa sổ kích thước, vị trí).
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.