Cute Screen Recorder Free Cute Screen Recorder Free 2.0 Quay phim màn hình

Cute Screen Recorder Free
 • Đánh giá: 151
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 274.093

CamStudio CamStudio 2.7 Ghi lại hoạt động màn hình

CamStudio
 • Đánh giá: 123
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 200.082

Snagit Snagit 12.3 Công cụ chụp ảnh toàn màn hình

Snagit
 • Đánh giá: 133
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 171.904

Freez Screen Video Capture Freez Screen Video Capture Công cụ ghi lại hoạt động màn hình

Freez Screen Video Capture
 • Đánh giá: 72
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 119.477

Corel VideoStudio Pro Corel VideoStudio Pro X7 Công cụ chỉnh sửa video chuyên nghiệp

Corel VideoStudio Pro
 • Đánh giá: 84
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 98.016

Camtasia Studio Camtasia Studio 8.5 Chỉnh sửa video và ghi hoạt động màn hình

Camtasia Studio
 • Đánh giá: 82
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 83.157

Ardamax Keylogger Ardamax Keylogger 4.2 Ghi lại tổ hợp phím trên máy tính

Ardamax Keylogger
 • Đánh giá: 69
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 66.418

CamStudio Portable CamStudio Portable 2.7 Ghi lại các thao tác trên màn hình

CamStudio Portable
 • Đánh giá: 41
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 59.251

ProgDVB (64 bit) ProgDVB (64 bit) 7.06 Phần mềm xem TV kỹ thuật số và nghe radio

ProgDVB (64 bit)
 • Đánh giá: 30
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 49.906

Simple Sticky Notes Simple Sticky Notes 2.1 Dán giấy nhớ trên màn hình desktop

Simple Sticky Notes
 • Đánh giá: 21
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 49.609
Có tất cả 248 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search