1-abc.net File Renamer

Tải về

3 (1) 1-abc net Dùng thử 1.466 Dung lượng: 369 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Ngày nay, tên file vẫn là một trong những thuộc tính quan trọng nhất để người dùng tìm kiếm được file mỗi khi tìm kiếm và hy vọng tìm được dữ liệu họ muốn có.

Có rất nhiều file được đặt tên tự động và hầu hết người dùng đều không đặt lại sau đó. Lý do chính tại sao các file không được đổi tên sau đó có thể là tốn thời gian cũng như đây là một công việc nhàm chán.

1-abc.net File Renamer

1-abc.net File Renamer sẽ giúp bạn thực hiện công việc đổi tên trở nên dễ dàng và thú vị hơn. Chỉ cần thêm các file vào một danh sách file, sau đó thay đổi vị trí của file nếu cần và xác định tên file sẽ như thế nào.

Người dùng có thể tự mình quyết định nếu tên file mới có bao gồm ngày và tháng, ngày và giờ tạo file, tên, tên file gốc, hay bất kì những gì bạn muốn. Tính năng Preview sẽ giúp bạn xem trên file trông như thế nào sau khi đổi tên. Sau khi đã hài lòng với chúng, chỉ cần một lần kích để thay đổi tên tự động.

Lamle

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 369 KB
  • Lượt xem: 1.486
  • Lượt tải: 1.466
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế