A-PDF Office to PDF

Tải về
  • Đánh giá:
    1 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 11,1 MB
  • Lượt xem: 13.288
  • Lượt tải: 13.259
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7/NT 4
Giới thiệu

A-PDF Office to PDF 5.2 là một công cụ hiệu quả để chuyển đổi văn bản từ Word, PowerPoint, bảng tính Excel và hình ảnh sang dạng tập tin PDF. Khi bạn chuyển đổi các tập tin sẽ được bảo toàn một cách chính xác nội dung ban đầu: định dạng, đồ họa, bảng biểu và biểu đồ của các văn bản. Cũng có thể để thêm một watermark, một loạt các thuộc tính và số trang.

Điểm nổi bật:
- Chuyển đổi tài liệu với Microsoft Office (). DOC Docx. XLS,. vv.. PPT. RTF, WRI, sang tập tin PDF
- Hỗ trợ cho kéo-thả và và chuyển đổi hàng loạt
- Thêm hình chìm, mật khẩu và số trang
- Bảo toàn nội dung ban đầu, định dạng, đồ họa, bảng biểu và biểu đồ của các văn bản.
- Khả năng mã hóa tất cả các biến đổi trong các tập tin đăng nhập
- Hoạt động độc lập, không cần Acrobat PDF
- Hỗ trợ Command Line trong Windows
- Hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ

Theo tech24

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.