A1 Keyword Research

Tải về

3 (1) Micro-Sys Dùng thử 497 Dung lượng: 3,2 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/2003/Vista/7/NT

Tối ưu hóa nội dung trang web và chiến dịch quảng cáo. Tìm kiếm các từ khóa và cụm từ liên quan. Xây dựng danh sách các từ khóa bao gồm các lĩnh vực. Bao gồm các linh vực như sắp xếp từ, lỗi phát âm, và cách dòng sai. Hiển thị vị trí xếp hạng lần trước trên biểu đồ hoặc bảng. Kiểm tra đồng thời nhiều trang web để tìm kiếm các cụm từ khác nhau tại nhiều công cụ tìm kiếm. Kiểm tra mật độ từ khóa.

Phân tích tính cạnh tranh đối với các từ khóa và cụm từ tìm kiếm, ví như: độ liên quan của từ khóa trang web, các đường link, xếp hạng trang web. Phần mềm này có thể tiếp hợp với SEO, PPC, và các trang web phân tích và các công cụ quảng cáo tìm kiếm từ khóa. Tất cả dữ liệu và thông tin có thể được xuất dạng XML hoặc CSV. Cấu hình, nhập và xuất danh sách các từ khóa. Kiểm tra gợi ý từ khóa đối với các cụm từ nhập.

Phiên bản mới này có:

Phiên bản 2.3.4 nâng cấp cuộn trang và mã phân tích từ khóa.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 3,2 MB
  • Lượt xem: 506
  • Lượt tải: 497
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/2003/Vista/7/NT
Liên kết tải về
Link Download chính thức:
Tìm thêm: Keyword Tool