A1 Website Analyzer

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,9 MB
  • Lượt xem: 449
  • Lượt tải: 436
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/Vista/7/NT
Giới thiệu

A1 Website Analyzer là một công cụ phân tích cấu trúc và nội dung mỗi website. Tìm các liên kết bị đổ vỡ và redirect chúng. Phần mềm có thể cho bạn xem cấu trúc của site, các liên kết bên trong và ra bên ngoài,… cho tất cả các trang. Cung cấp các thông tin chi tiết cho tất cả các trang chẳng hạn như lỗi HTML, kích thước trang, tập ký tự, thời gian thay đổi gần nhất, header đáp trả, thời gian đáp trả, thời gian download. Nó có thể tích hợp với các công cụ phân tích website trực tuyến. Tất cả các thông tin gồm có dữ liệu được ghi từ quá trình quét website đều có thể được export dạng XML hoặc CSV. Khả năng phân tích website có thể phát hiện ra các vấn đề tiềm tàng. Bảo đảm cấu trúc đang liên kết của bạn được đẩy đến các trang quan trọng.

Điểm mới trong phiên bản này:

Phiên bản 2.3.2 đã vá lỗi khi chọn ngôn ngữ khác và cải thiện một số công cụ dịch ngôn ngữ khác trong hộp thoại About.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.