Index.dat Analyzer 2

Tải về
  • Đánh giá:
    5 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 906 KB
  • Lượt xem: 2.723
  • Lượt tải: 2.714
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows Me/2000/XP/2003 Server
Giới thiệu
Index.dat Analyzer là phần mềm dùng để xem, kiểm tra và xóa nội dung của file index.dat. Đây là file ẩn trong máy tính của bạn, nó lưu giữ lại dấu vết của mọi hoạt động online mà bạn đã làm trên Internet như bạn đã vào site nào, danh sách các url, các file và tài liệu bạn đã truy cập, … Thông thường, file này được lưu trữ ẩn, và được bảo vệ để thoát khỏi mọi sự tìm kiếm.

Với Index.dat Analyzer, bạn có khả năng mở file này ra, xem History, Cookie và Cache được lưu giữ. Không chỉ cung cấp khả năng xem các mục mà bạn làm, chương trình còn cho bạn khả năng xóa nó, chỉ đơn giản bằng cách chọn và nhấn Delete.

Tổng hợp

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.