AASync for Mac (Snow Leopard) Sao lưu, đồng bộ hóa dữ liệu

Tải về
  • Đánh giá:
    1 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,4 MB
  • Lượt xem: 391
  • Lượt tải: 382
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS 10.6 Snow Leopard
Giới thiệu

AASync là một phần mềm sao lưu file, folder an toàn cho hệ điều hành Mac và Windows. Với AASync, bạn không cần bất kỳ phần mềm máy chủ đặc biệt nào để tạo bản sao lưu internet các dữ liệu cá nhân của bạn trong bất kỳ máy chủ FTP/SFTP và không ảnh hưởng đến an ninh dữ liệu của bạn.

AASync dễ dàng để sử dụng, cho phép sao lưu từ xa trên kết nối FTP hoặc SFTP và sao lưu các tập tin của bạn đến một máy chủ từ xa hoặc ổ đĩa khác trên trang web của bạn.

Các tính năng:

- Sao lưu thư mục trên Local Host.

- Sao lưu thư mục từ Local Host trên một máy chủ từ xa bằng cách sử dụng SFTP hoặc FTP-SSL

- Đồng bộ hóa thư mục từ một máy chủ từ xa với máy chủ địa phương bằng cách sử dụng SFTP hoặc FTP-SSL.

- Sao lưu lưu trữ, mã hóa, phục hồi các tập tin

- Và nhiều hơn nữa.

AASync

Phương Lan

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.