ABA Spreadsheet Convert

Tải về

3 (1) Abadev Dùng thử 383 Dung lượng: 518 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Nếu bạn cần chuyển đổi file bảng tính từ các sổ địa chỉ khác nhau sang định dạng file khác, ABA Spreadsheet Convert sẽ giúp bạn thực hiện công việc này chỉ với một vài lần kích chuột. Phần mềm này hỗ trợ các định dạng file dữ liệu phổ biến, bao gồm các file MS Excel, Open Office, Lotus 1-2-3 hoặc Symphony, Quattro Pro,... Định dạng file MS Excel 2007 (.xlsx) cũng được hỗ trợ. Hàng ngàn file sẽ được chuyển đổi tự động chỉ trong vài giây.

ABA Spreadsheet Convert

Các tính năng chính:

 • Không cần cài đặt thêm bất kì phần mềm nào khác. Người dùng không phải cài đặt MS Office hay Openoffice hay Corel Office – công cụ này sẽ mở tất cả dữ liệu của bạn mà không cần những công cụ này
 • Tốc độ xử lý dữ liệu nhanh chóng
 • Sử dụng dễ dàng – chỉ cần xác định folder chứa file
 • Lựa chọn ngoài: để xác định các file theo ký tự đại diện
 • Quản lý toàn diện qua lệnh
 • Bản ghi chi tiết với danh sách các file bảng tính đã được xử lý
 • Người dùng có thể xem quá trình xử lý và có thể dừng chuyển đổi bất kì lúc nào.

Định dạng file nguồn được hỗ trợ:

 • Microsoft Excel 2.0 Worksheet (*.XLS)
 • Microsoft Excel 2.0 Worksheet Far East (*.XLS)
 • Microsoft Excel 3.0 Worksheet (*.XLS)
 • Microsoft Excel 4.0 Worksheet (*.XLS)
 • Microsoft Excel 4.0 Workbook (*.XLW)
 • Microsoft Excel 5.0/95 Workbook (*.XLW)
 • Microsoft Excel 7.0/95 Workbook (*.XLW)
 • Microsoft Excel 97-2000 and 5.0/95 Workbook (*.XLS)
 • Microsoft Excel Template (*.XLT)
 • Microsoft Excel Add-In (*.XLA)
 • Lotus 1-2-3 và Symphony spreadsheets (*.WK1, *.WK2, *.WK3, *.WK4, *.WR1, *.123)
 • Quattro Pro spreadsheets (*.WQ1, *.WQ2, *.WKQ, *.WB3, *.QPW)
 • Open Office spreadsheets (*.ODS).
3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 518 MB
 • Lượt xem: 394
 • Lượt tải: 383
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về
Link Download chính thức: