AdSysNet Password Manager 1.3.0.0 Phần mềm quản lý mật khẩu

Tải về

3 (1) AdSysNet Dùng thử 37 Dung lượng: 22,6 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2003/XP/Vista/Server 2008/7/8

Công việc quan trọng của admin Active Directory là xử lý các yêu cầu reset mật khẩu user một cách nhanh chóng để tránh bị người khác truy cập. Ngoài ra, thông tin liên hệ cá nhân của các user cũng cần được cập nhật. Trong trường hợp này, AdSysNet Password Manager có khả năng cung cấp tùy chọn để những user đó reset mật khẩu của mình đồng thời cập nhật thông tin liên hệ vào cơ sở dữ liệu Active Directory.

AdSysNet Password Manager cho phép admin cài đặt cấu hình cho các câu hỏi và thiết lập bảo mật để tiến hành dịch vụ tự reset mật khẩu. Thêm vào đó, còn có tùy chọn để cài đặt cấu hình admin trợ giúp để quản lý các yêu cầu reset mật khẩu user và cập nhật profile. Ứng dụng còn hỗ trợ admin hạn chế khả năng truy cập các tính năng. Trong trường hợp không cần đến dịch vụ tự reset mật khẩu và cập nhật profile, admin có thể ngừng kích hoạt các tùy chọn đó và kích hoạt các tính năng hỗ trợ.

AdSysNet Password Manager

AdSysNet Password Manager hỗ trợ quản lý nhiều domain (cũng như nhiều container bên trong cùng một domain) trong một gói cài đặt.Ứng dụng gồm có 4 thành phần chính là:

 • Service component – Là thành phần trung tâm, xử lý tất cả các yêu cầu.
 • Admin console – Cho phép admin cài đặt cấu hình thiết lập bảo mật.
 • Help Desk console – Cho phép admin hỗ trợ xử lý các yêu cầu từ user.
 • User web console – Giao diện web cho phép user reset mật khẩu và gửi yêu cầu tới admin hỗ trợ.

Ngoài tính năng reset mật khẩu và cập nhật profile, AdSysNet Password Manager còn cung cấp tùy chọn để thay đổi mật khẩu, mở khóa tài khoản và gửi yêu cầu tùy chỉnh.

AdSysNet Password Manager hỗ trợ giao diện đa ngôn ngữ đối với User web console. Nó cung cấp giao diện người sử dụng đồ họa đơn giản để cài đặt các ngôn ngữ đó. Admin được phép cài đặt ngôn ngữ vào bất kỳ thời điểm nào.

Tính năng:

Dịch vụ tự reset mật khẩu

Hầu hết các cuộc gọi hỗ trợ gửi đến admin hỗ trợ đều liên quan tới việc quên mật khẩu và yêu cầu reset mật khẩu mới. Lúc này, người sử dụng cuối sẽ ở trạng thái tĩnh cho tới khi bộ phận hỗ trợ xử lý yêu cầu reset mật khẩu. Việc này sẽ làm tăng thời gian chết của user đồng thời gia tăng lượng công việc cho bộ phận hỗ trợ.

AdSysNet Password Manager cho phép user tự reset mật khẩu của mình sau khi hoàn thiện phần xác thực bảo mật. Dịch vụ tự reset mật khẩu user có thể bị hạn chế bằng cách trả lời câu hỏi bảo mật và xác nhận qua email.

Admin có thể buộc các user thay đổi mật khẩu sau khi reset mật khẩu thành công bởi quá trình reset mật khẩu không có yêu cầu chính sách mật khẩu.

Ngoài ra, AdSysNet Password Manager còn hỗ trợ hệ thống reset mật khẩu từ bộ phận trợ giúp dựa theo vé. Thay vì cho phép user tự reset mật khẩu, admin có thể buộc họ cung cấp vé reset mật khẩu tới admin hỗ trợ tương ứng.

Tính năng nổi bật:

 • Cho phép user tự reset mật khẩu của họ.
 • Giảm thiểu thời gian chết cho user và nâng cao hiệu quả.
 • Xác thực dựa trên câu hỏi bảo mật và xác nhận email.
 • Gửi yêu cầu reset mật khẩu tới admin hỗ trợ sau khi xác thực.

Tự cập nhật thông tin user trên Active Directory

Việc quan trọng của admin là phải giữ thông tin chính xác về tất cả các sinh viên/nhân viên của một tổ chức trong Active Directory.

Nếu thông tin cá nhân của user nào đó không được cập nhật chuẩn xác trong Active Directory, sẽ thật khó để liên hệ với họ qua điện thoại, email hay thư từ trong trường hợp cần thiết.

Không có gì lạ khi các user thay đổi thông tin cá nhân của họ như số điện thoại và địa chỉ. Việc thay đổi thông tin cá nhân của user thường diễn ra trong môi trường rộng nên càng khó cho admin Active Directory.

AdSysNet Password Manager cho phép admin cài đặt các thuộc tính để được cập nhật/xem bởi chính user. User có thể đăng nhập vào giao diện web console và tự cập nhật thông tin cá nhân của mình.

Thay vì cho phép các user tự cập nhật thông tin cá nhân trực tiếp, admin có thể chỉ định bộ phận hỗ trợ để phê duyệt các yêu cầu từ những user đó.

User có thể thay đổi thông tin cá nhân và gửi những thay đổi tới bộ phận hỗ trợ để phê duyệt. Khi yêu cầu được phê duyệt, những thay đổi của user sẽ được cập nhật trong Active Directory.

Hệ thống quản lý hỗ trợ Active Directory

AdSysNet Password Manager cho phép admin thiết lập cấu hình cho admin bộ phận hỗ trợ và chỉ định user tương ứng (container/nhóm).

Các admin hỗ trợ có thể xử lý yêu cầu từ những user đã chỉ định thông qua giao diện web console của AdSysNet Password Manager. Thêm vào đó, họ còn được phép thực hiện các thao tác reset mật khẩu, cập nhật profile, mở khóa tài khoản ngay cả khi không có yêu cầu được tạo ra thông qua giao diện web console đó.

AdSysNet Password Manager hỗ trợ cả hệ thống yêu cầu/phê duyệt dựa theo vé cũng như yêu cầu/phê duyệt dựa theo cuộc gọi điện thoại.

User có thể tạo yêu cầu trong giao diện web console và gửi nó tới admin hỗ trợ tương ứng. Mỗi khi yêu cầu được tạo bởi user, một chiếc thẻ token cũng được tạo ra. Với chiếc thẻ token đã tạo đó, user có thể theo dõi tình trạng yêu cầu xem nó đang chờ, đang xử lý, đã phê duyệt hay loại bỏ.

AdSysNet Password Manager gửi thông báo email tới user và admin hỗ trợ mỗi khi yêu cầu được tạo ra, loại bỏ/phê duyệt. Admin có thể kiểm soát các thông báo email theo hành động tương ứng.

Reset mật khẩu và mở khóa tài khoản trên màn hình đăng nhập Windows (Credential Provider)

Sẽ hiệu quả hơn nếu user reset mật khẩu của họ từ màn hình đăng nhập Windows trên máy tính cá nhân/laptop. Việc này giúp giảm thiểu thời gian chết của user đồng thời nâng cao hiệu quả công việc cho tổ chức.

Để sử dụng tính năng reset mật khẩu và mở khóa tài khoản trong màn hình đăng nhập Windows, AdSysNet Pre-Logon Client cần phải được cài đặt trên các máy client.

Admin console cung cấp các tùy chọn cho admin để cài đặt AdSysNet Pre-Logon Client trên hệ thống máy trạm lớn chỉ với vài cú nhấp chuột. Pre-Logon Client được hỗ trợ trên hệ điều hành Windows Vista, Windows 7 trở lên.

Thêm vào đó, phần cài đặt Pre-Logon Client còn có thể được download từ bộ cài đặt và có thể được cài trên máy tính cá nhân. Pre-Logon Client không yêu điều kiện tiên quyết nào để cài đặt trên các máy trạm.

AdSysNet Pre-Logon Client tạo đường link gần trường mật khẩu trong màn hình đăng nhập Windows. Văn bản đường link đó có thể được tùy chỉnh bởi admin.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình:

Cài đặt AdSysNet Password Manager

Trước tiên¸ AdSysNet Password Manager setup cài đặt ứng dụng bộ cài đặt. Ứng dụng bộ cài đặt cung cấp tùy chọn để cài và cấu hình các thành phần công cụ quản lý mật khẩu. Bộ cài đặt hỗ trợ admin cài và cấu hình thành phần cần thiết trên các máy trạm nhất định.

Yêu cầu cần thiết: .NET Framework 4.0.

Service Component

Service Component là thành phần cốt lõi và trung tâm của AdSysNet Password Manager. Nó xử lý toàn bộ các thiết lập ứng dụng, yêu cầu của user và phê duyệt của bộ phận hỗ trợ. Service Component chỉ cần được cài đặt trên một trạm duy nhất. Tất cả các client console như Admin Console, Help Desk Console và User Web Console sẽ kết nối tới cùng Service Component. Có thể cài đặt Service Component từ bộ cài đặt chỉ với vài cú nhấp chuột.

Sau khi cài đặt Service Component, cần phải tiến hành cấu hình nó. Service Component sẽ tạo ra windows service để xử lý các yêu cầu từ tất cả các console. Cần có cổng khả dụng để chạy windows service đó. Khi dịch vụ được khởi chạy, cơ sở dữ liệu cần được cấu hình, xác định tên cơ sở dữ liệu đó không chứa phần extension. Service Component cung cấp ứng dụng Service Controller để theo dõi tình trạng dịch vụ và cơ sở dữ liệu.

Yêu cầu cần thiết:

 • .NET Framework 4.0;
 • SQL Server/SQL Express/SQL Compact Edition.

Admin Console

Admin Console là giao diện người sử dụng đồ họa đơn giản cho phép admin quản lý phạm vi hoạt động, cấu hình thiết lập ứng dụng. Admin Console cung cấp tùy chọn để cấu hình các thiết lập để hạn chế tính năng reset mật khẩu và cập nhật profile. Admin Console có thể được cài đặt từ bộ cài đặt chỉ với vài cú nhấp chuột hoặc cài đặt trên tất cả các máy trạm admin có trách nhiệm quản lý AdSysNet Password Manager.

Vì Admin Console là ứng dụng client nên nó cần được kết nối với Service Component để truy cập và cấu hình cổng quản lý mật khẩu. Lần khởi chạy đầu tiên của Admin Console sẽ yêu cầu kết nối tới Service Component. Tên host là tên/địa chỉ IP của máy trạm nơi Service Component được cài đặt.

Theo mặc định, toàn bộ các thành viên của nhóm Domain Admins và user quản lý phạm vi hoạt động sẽ được phép truy cập vào Admin Console để quản lý phạm vi domain tương ứng. Có thể thêm hoặc bỏ bớt admin trong giao diện Manage Domains.

Yêu cầu cần thiết:

.NET Framework 4.0.

Help Desk Console

Help Desk Console là giao diện người sử dụng đồ họa desktop đơn giản có chức năng cho phép các admin hỗ trợ xử lý yêu cầu từ user. Ngoài ra, admin hỗ trợ còn có thể thực hiện công việc reset mật khẩu, mở khóa tài khoản, cập nhật profile cho user khi không nhận được yêu cầu. Có thể cài đặt Help Desk Console từ bộ cài đặt chỉ với vài cú nhấp chuột.

Vì Help Desk Console là ứng dụng client nên nó cần được kết nối với Service Component để xử lý các yêu cầu từ user. Lần khởi chạy đầu tiên của Help Desk Console sẽ yêu cầu kết nối tới Service Component. Tên host là tên/địa chỉ IP của máy trạm nơi Service Component được cài đặt.

Theo mặc định, toàn bộ các thành viên của nhóm Domain Admins và user quản lý phạm vi hoạt động sẽ được phép truy cập vào Help Desk Console để quản lý phạm vi domain tương ứng.

Yêu cầu cần thiết:

 • .NET Framework 4.0.

User Web Console

User Web Console là giao diện web client đơn giản cho phép các user tiến hành hoạt động reset mật khẩu, mở khóa tài khoản, cập nhật profile và gửi yêu cầu tới admin hỗ trợ tương ứng. Web Console cần được cài đặt trên máy trạm riêng, tất cả các user có thể truy cập vào giao diện này thông qua trình duyệt web với URL chuẩn xác của Web Console. Có thể cài đặt User Web Console từ bộ cài đặt chỉ với vài cú nhấp chuột.

Sau khi cài đặt Web Console, cần phải cấu hình dịch vụ web. Để bắt đầu dịch vụ web đó, cần crack trang web trên web server (IIS). Nhập tên trang web, tên pool ứng dụng và số cổng để chạy trang web. Khi trang web được cấu hình thành công, dịch vụ web cần được kết nối với Service Component.

Yêu cầu cần thiết:

 • .NET Framework 4.0;
 • Internet Information Services (IIS) phiên bản 6.0 trở lên.

Đặng Hương

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 1.3.0.0
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 22,6 MB
 • Lượt xem: 101
 • Lượt tải: 37
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 2003/XP/Vista/Server 2008/7/8
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm