Advanced Explorer

Tải về
3 (1) Scriptol Miễn phí 747 Dung lượng: 396,8 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003 Server

Bạn có thể thao tác trên thư mục, tập tin với các tác vụ như sao chép (copy), đổi tên (rename), di chuyển (move), xóa (delete), sắp xếp (sort), xem thông tin ổ đĩa, quản lý ổ đĩa, chia sẻ tài nguyên mạng... Các icon tiện ích đều được đưa vào thanh toolbar để truy cập nhanh.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 396,8 KB
  • Lượt xem: 749
  • Lượt tải: 747
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003 Server
Liên kết tải về

Link Download chính thức: