Advanced Windows Password Recovery Khôi phục lại các loại mật khẩu Windows

Tải về

3 (1) ElcomSoft Dùng thử 528 Dung lượng: 9,7 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003

Khôi phục lại tất cả các loại mật khẩu Windows: mật khẩu đăng nhập (khi người dùng đăng nhập và có quyền Admin), mật khẩu NET Passport, mật khẩu Screensaver, mật khẩu RAS/dial-up, cho tới các tài nguyên chia sẻ,... Tấn công vào các file Windows PWL cũng có thể thực hiện được. Advanced Windows Password Recovery (AWPR) là công cụ được thiết kế để khôi phục hầu hết các loại mật khẩu Windows: mật khẩu đăng nhập Windows 95/98/ME (khi người dùng đang đăng nhập), mật khẩu đăng nhập Windows NT4/2000 (Khi người dùng đăng nhập và có quyền Admin), mật khẩu tự động đăng nhập Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP/2003, mật khẩu .NET Passport, mật khẩu người dùng lưu trữ Windows XP, mật khẩu Screensaver, mật khẩu RAS và Dialup, mật khẩu kết nối VPN và quuyền truy cập vào các tài nguyên chia sẻ.

Các thông tin khác cũng có thể khôi phục được bằng phần mềm này, bao gồm LSA Secrets; phần mềm này cũng cho phép chạy bất kì phần mềm nào trong văn cảnh khác, hiển thị bản ghi mật khẩu, đọc mật khẩu từ các file SAM và SYSTEM, giải mã ID sản phẩm và key CD cho cài đặt Windows và Microsoft Office.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 9,7 MB
  • Lượt xem: 558
  • Lượt tải: 528
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003
Liên kết tải về

Có thể bạn quan tâm