• Công ty:

  ElcomSoft Co. Ltd

 • Website: https://www.elcomsoft.com
 • Email: info@elcomsoft.com
 • Điện thoại: +1 866 448-2703
 • Địa chỉ: Bolshaya Serpukhovskaya 44, office 19 Moscow, 115093 Russian Federation
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • Advanced Office Password Recovery

  Lấy lại mật khẩu bị mất
 • Advanced Office Password Recovery (viết tắt là AOPR) là một chương trình giúp lấy lại được mật khẩu bị mất hoặc bị quên của những file tài liệu tạo ra bởi các ứng dụng thuộc bộ Ứng dụng văn phòng MS Office
 • Xếp hạng: 3 80 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • ElcomSoft Password Recovery Bundle

  Khôi phục mật khẩu nhanh chóng
 • ElcomSoft Password Recovery Bundle là bộ công cụ hữu ích được dùng để hỗ trợ người sử dụng mở khóa ổ đĩa và hệ thống đồng thời giải mã tập tin cũng như tài liệu được bảo vệ với các ứng dụng phổ biến.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Proactive Password Auditor

  Kiểm tra độ an toàn của hệ thống mạng
 • Proactive Password Auditor là chương trình hỗ trợ admin kiểm tra an ninh hệ thống mạng của họ bằng cách tiến hành kiểm tra mật khẩu tài khoản. Sau đó, nó sẽ hiển thị cho người sử dụng thấy rằng hệ thống mạng của họ đang bị tấn công như thế nào.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Advanced Sage Password Recovery

  Khôi phục mật khẩu hiệu quả
 • Xem mật khẩu user và admin của ứng dụng Sage PeachTree Accounting, và nhanh chóng khôi phục hoặc thay thế mật khẩu đang bảo vệ file BLB, MUD và ADF/PAD được tạo bởi phần mềm ACT! Personal Information Management.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
Có tất cả 26 phần mềm.