• Công ty: ElcomSoft Co. Ltd
 • Website: https://www.elcomsoft.com
 • Email: info@elcomsoft.com
 • Điện thoại: +1 866 448-2703
 • Địa chỉ: Bolshaya Serpukhovskaya 44, office 19 Moscow, 115093 Russian Federation

🖼️ Advanced Archive Password Recovery 4.54 Phần mềm phá mật khẩu, lấy dữ liệu từ file nén có mật khẩu

🖼️
 • Phát hành: ElcomSoft
 • Advanced Archive Password Recovery sẽ giúp bạn đột nhập vào kho lưu trữ ZIP và RAR được bảo vệ bằng mật khẩu! Đảm bảo phục hồi cho một số loại tài liệu lưu trữ trong vòng một giờ.
 • windows Version: 4.54.110
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.125

🖼️ Advanced PDF Password Recovery 5.07 Khôi phục, phá mật khẩu file PDF

🖼️
 • Phát hành: ElcomSoft
 • Advanced PDF Password Recovery (APDFPR) giúp phá khóa các tài liệu dạng PDF và cho phép bạn soạn thảo, in ấn hay sao chép ngay trong các tài liệu này
 • windows Version: 5.07.142
 • Đánh giá: 29
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.131

🖼️ Facebook Password Extractor 2.0 Khôi phục mật khẩu Facebook

🖼️
 • Phát hành: Elcomsoft
 • Facebook Password Extractor là công cụ mạnh mẽ để giúp bạn lấy lại mật khẩu Facebook đã được lưu trữ trên các trình duyệt web phổ biến như IE, Firefox, Safari, Chrome, và Opera.
 • windows Version: 2.0.306
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.637

🖼️ Advanced Windows Password Recovery Khôi phục lại các loại mật khẩu Windows

🖼️
 • Phát hành: ElcomSoft
 • Khôi phục lại tất cả các loại mật khẩu Windows: mật khẩu đăng nhập (khi người dùng đăng nhập và có quyền Admin), mật khẩu NET Passport, mật khẩu Screensaver, mật khẩu RAS/dial-up, cho tới các tài nguyên chia sẻ,...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 523

🖼️ Elcomsoft Explorer for WhatsApp (EXWA) 1.0 Xem lịch sử tin nhắn của WhatsApp

🖼️
 • Phát hành: ElcomSoft
 • Elcomsoft Explorer for WhatsApp hay EXWA là công cụ Windows để tải về, giải mã và hiển thị lịch sử các cuộc hội thoại trong ứng dụng WhatsApp.
 • windows Version: 1.0.7532

🖼️ Advanced Office Password Recovery 6.04 Build 751 Lấy lại mật khẩu bị mất

🖼️
 • Phát hành: ElcomSoft
 • Advanced Office Password Recovery (viết tắt là AOPR) là một chương trình giúp lấy lại được mật khẩu bị mất hoặc bị quên của những file tài liệu tạo ra bởi các ứng dụng thuộc bộ Ứng dụng văn phòng MS Office
 • windows Version: 6.04 Build 751
 • Đánh giá: 78
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.021

🖼️ Elcomsoft Internet Password Breaker 2.01 Khôi phục mật khẩu cho nhiều ứng dụng

🖼️
 • Phát hành: Elcomsoft
 • Elcomsoft Internet Password Breaker là công cụ hữu hiệu dùng để lấy lại mật khẩu Internet, thông tin đăng nhập và mật khẩu nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên web và hòm thư trong các email client.
 • windows Version: 2.01.309
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 631

🖼️ ElcomSoft Password Recovery Bundle Khôi phục mật khẩu nhanh chóng

🖼️
 • Phát hành: Elcomsoft
 • ElcomSoft Password Recovery Bundle là bộ công cụ hữu ích được dùng để hỗ trợ người sử dụng mở khóa ổ đĩa và hệ thống đồng thời giải mã tập tin cũng như tài liệu được bảo vệ với các ứng dụng phổ biến.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 312

🖼️ Proactive Password Auditor Kiểm tra độ an toàn của hệ thống mạng

🖼️
 • Phát hành: Elcomsoft
 • Proactive Password Auditor là chương trình hỗ trợ admin kiểm tra an ninh hệ thống mạng của họ bằng cách tiến hành kiểm tra mật khẩu tài khoản. Sau đó, nó sẽ hiển thị cho người sử dụng thấy rằng hệ thống mạng của họ đang bị tấn công như thế nào.
 • windows

🖼️ Advanced Office Password Breaker Khôi phục mật khẩu hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: Elcomsoft
 • Advanced Office Password Breaker sẽ mở khóa những dữ liệu được tạo bởi Microsoft Office Word và Excel 97 và 2000, cũng như dữ liệu được lưu bởi Microsoft Office XP và 2003 in Office 97/2000 Compatibility Mode.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 634

🖼️ Advanced Sage Password Recovery Khôi phục mật khẩu hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: Elcomsoft
 • Xem mật khẩu user và admin của ứng dụng Sage PeachTree Accounting, và nhanh chóng khôi phục hoặc thay thế mật khẩu đang bảo vệ file BLB, MUD và ADF/PAD được tạo bởi phần mềm ACT! Personal Information Management.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 297

🖼️ Advanced SQL Password Recovery Khôi phục mật khẩu SQL hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: Elcomsoft
 • Advanced SQL Password Recovery hỗ trợ tất cả các phiên bản của Microsoft SQL Server và Microsoft SQL Server Express Edition.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 414
Có tất cả 26 phần mềm.