AntiPlagiarist

Tải về

3 (1) ACNP Software Dùng thử 706 Dung lượng: 568,7 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/2000/2003/7/Vista

AntiPlagiarist là chương trình dùng để so sánh nhanh nhiều văn bản khác nhau với mục đích tìm ra hiện tượng ăn cắp ý tưởng đổi với đoạn văn bản được copy và paste. Người sử dụng có thể xem được thứ họ cần thông qua bản báo cáo kết quả khả nghi.

AntiPlagiarist

Tính năng chính:

• Đọc tài liệu Microsoft Word và Word Perfect, tập tin HTML, plain text và Rich Text Format.

• Mã Intel cũ được tối ưu hóa để chạy nhanh hơn.

• Báo cáo được sắp xếp theo tổng kích thước của tất cả các đoạn giống nhau.

• Có thể tùy chọn báo cáo.

Đặng Hương

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 568,7 KB
  • Lượt xem: 748
  • Lượt tải: 706
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2000/2003/7/Vista
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế