Ascella Log Monitor

Tải về
3 (1) AAR Innovations Miễn phí 502 Dung lượng: 523 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Ascella Log Monitor sẽ giám sát tất cả các sự kiện trên Windows trong thời gian thực. Nó hỗ trợ tất cả các dạng ghi sự kiện của Windows:

 • Ghi ứng dụng
 • Ghi bảo mật
 • Ghi hệ thống
 • Ghi sao chép file
 • Ghi server DNS
 • Ghi lại sổ địa chỉ

Ascella Log Monitor

Ascella Log Monitor sẽ báo cáo về những gì ghi lại được bằng thông báo hệ thống. Loại thông báo bao gồm:

 • Pop-up message tương thích với dịch vụ Windows Messaging
 • Thông báo email qua SMTP server
 • Thông báo địa chỉ SMS/Pager/ICQ.

Lamle

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 523 KB
 • Lượt xem: 519
 • Lượt tải: 502
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức: