Ascella Log Monitor

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 523 KB
 • Lượt xem: 515
 • Lượt tải: 501
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Giới thiệu

Ascella Log Monitor sẽ giám sát tất cả các sự kiện trên Windows trong thời gian thực. Nó hỗ trợ tất cả các dạng ghi sự kiện của Windows:

 • Ghi ứng dụng
 • Ghi bảo mật
 • Ghi hệ thống
 • Ghi sao chép file
 • Ghi server DNS
 • Ghi lại sổ địa chỉ

Ascella Log Monitor

Ascella Log Monitor sẽ báo cáo về những gì ghi lại được bằng thông báo hệ thống. Loại thông báo bao gồm:

 • Pop-up message tương thích với dịch vụ Windows Messaging
 • Thông báo email qua SMTP server
 • Thông báo địa chỉ SMS/Pager/ICQ.

Lamle

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.