Asterisks Password Viewer

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,5 MB
  • Lượt xem: 1.808
  • Lượt tải: 1.802
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7
Giới thiệu

Asterisks Password Viewer hiển thị mật khẩu ẩn dưới dạng hoa thị. Nó có thể khôi phục mật khẩu của các phần mềm như Microsoft Outlook / Outlook Express, ứng dụng FTP như CuteFTP, FlashFXP,... và MS Internet Explorer cũng được hỗ trợ. Windows cho phép lưu trữ các mật khẩu hay sử dụng, ví như mật khẩu của email Outlook Express hoặc để kết nối FTP. Tuy nhiên, do bạn có thể quên mật khẩu do lưu chúng thường xuyên. Mật khẩu được ẩn dưới dạng dấu hoa thị. Điều này là để bảo vệ mật khẩu của bạn, nhưng đôi khi nó lại gây ra một số vấn đề. Asterisks Password Viewer là phần mềm có thể giúp bạn xem được mật khẩu được ẩn dưới dạng dấu hoa thị.

Asterisks Password Viewer

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.