Asterisk Password Decryptor

Tải về
3 (1) KRyLack Software Dùng thử 521 Dung lượng: 72,5 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/2003/

Asterisk Password Decryptor là công cụ mạnh mẽ để khôi phục mật khẩu đã mất hoặc do người dùng quên. Phần mềm này cho phép bạn hiển thị mật khẩu đã được ẩn trong hộp thoại mật khẩu và các trang web, thường được ẩn dưới dạng dấu hoa thị. Bạn có thể kéo icon của bát kì hộp thoại mật khẩu nào để tìm mật khẩu chính đã được ẩn dưới dạng dấu hoa thị.

Asterisk Password Decryptor sẽ ngay lập tức khôi phục mật khẩu từ hầu hết các ứng dụng Windows có ẩn mật khẩu dưới dạng dấu hoa thị. Phần mềm này có thể dễ dàng khôi phục mật khẩu cho tài khoản email trong Microsoft Outlook, Windows Mail và các ứng dụng email khác, tài khoản FTP trong CuteFTP, FlashFXP, FileZilla. Asterisk Password Decryptor cho phép bạn xem mật khẩu ẩn trên các trang web được mở bằng trình duyệt Internet Explorer.

Asterisk Password Decryptor

Các tính năng chính:

 • Ngay lập tức hiển thị mật khẩu ẩn trên các hộp thoại mật khẩu
 • Hiển thị mật khẩu có trên trình duyệt Internet Explorer
 • Khôi phục mật khẩu ở hầu hết các ứng dụng email
 • Mật khẩu không phải chuẩn tiếng Anh cũng được hỗ trợ
 • Hoạt động trên Windows 2000, XP, 2003 Server, Vista, 2008 Server, 7
 • Hỗ trợ và cập nhật miễn phí.
3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 72,5 KB
 • Lượt xem: 538
 • Lượt tải: 521
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 2000/2003/
Liên kết tải về