Timed Password File

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,5 MB
  • Lượt xem: 685
  • Lượt tải: 685
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/NT
Giới thiệu

Phần mềm mới này tiếp hợp công nghệ mã hóa với công nghệ giải mã. Các tính năng của chương trình này bao gồm: dựa vào công cụ mã hóa của Microsoft, phần mềm với công nghệ mã hóa bắt buộc có thể áp dụng cho tất cả các loại dữ liệu và những dữ liệu đã được mã hóa này sẽ được lưu vào một định dạng đặc biệt. Chỉ với mật khẩu chính xác, người dùng sẽ trực tiếp sử dụng dữ liệu mã hóa mà không cần phải giải mã như những file khác được lưu trong ổ cứng. Đặc biệt, khả năng thực thi của dữ liệu đã được mã hóa không phụ thuộc vào phần mềm này. Nói theo cách khác, dữ liệu đã được mã hóa có tính thực thin gay trong máy tính mà không cần phải cài đặt chương trình này. Sau khi thực thi, những dữ liệu đã được mã hóa vẫn ở trong trạng thái mã hóa. Những dữ liệu này thậm chí còn có thể đặt được số thực thi. Sau khi đạt được những số này, dữ liệu sẽ tự động bị xóa. Đây là một phương pháp hiệu quả để chắc chắn rằng dữ liệu được bảo mật.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo