Bad CD DVD Recovery Phục hồi đĩa CD, DVD bị hỏng

Tải về
  • Đánh giá:
    1 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,9 MB
  • Lượt xem: 956
  • Lượt tải: 913
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2003/Vista/Server 2008/7/8
Giới thiệu

Bad CD/DVD Recovery là phần mềm phục hồi dữ liệu hàng đầu cho đĩa CD, DVD. Bad CD / DVD Recovery có thể khôi phục và cứu các dữ liệu bị hỏng hoặc bị mất từ ổ đĩa bị hư hỏng, không đọc được hoặc bị lỗi.

Bad CD/DVD Recovery là công cụ được phát triển cho việc khôi phục các tập tin bị hư hỏng từ các loại đĩa khác nhau: CD, DVD, HD DVD, Blu-Ray, vv

Một vài tình trạng chương trình có thể giúp:

- Phục hồi dữ liệu CD bị hư hoặc bị lỗi bao gồm CD-ROM, CD-R và CD-RW.
- Phục hồi dữ liệu DVD bị hư hại hoặc bị lỗi bao gồm DVD-ROM, DVD+R/W and DVD-R/W.
- Cứu các file bị mất từ đĩa CD và DVD.
- Khôi phục các tập tin bị hỏng hoặc không đọc được.
- Phục hồi dữ liệu trên UDF, hỗ trợ DirectCD và InCD.
- Hỗ trợ phục hồi từ bất kỳ CamRecorder
- Trích xuất tập tin DVD
- Hỗ trợ Blue-Ray DVD và HD DVD
- Trích xuất CD-DA (mp3, wav, ogg)
- Tạo và chỉnh sửa ISO
- Phục hồi PlayStation và PS2 DVD
- Phục hồi Xbox và Xbox 360 HD DVD
- Phục hồi thông tin từ các đĩa CD và DVD
- Phục hồi các tập tin lớn hơn 4 GB

Bad CD DVD Recovery

Phương Lan

Liên kết tải về

Link Download chính thức: