Belvedere

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1 MB
  • Lượt xem: 712
  • Lượt tải: 709
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista
Giới thiệu

Belvedere 0.5 “âm thầm” phân loại file theo tên, định dạng, dung lượng,… vào đúng các thư mục đã chỉ định. Nhờ đó dữ liệu trên ổ cứng trở nên ngăn nắp hơn.

Sau khi khởi động, biểu tượng Belvedere sẽ hiển thị thường trực trên khay hệ thống. Để mở giao diện chính của chương trình và thiết lập hành động, bạn chỉ việc nhấn đôi chuột lên biểu tượng này.

Tại thẻ Folder trên giao diện chính, bạn nhấn biểu tượng dấu + nằm bên dưới cột Folder, duyệt đến thư mục muốn áp dụng hình thức tự động phân loại file. Tiếp đến, bạn nhấn chuột lên tên thư mục vừa chọn từ cột Folder, nhấn biểu tượng dấu + tại cột bên cạnh với mục đích là gán hành động cho các file chứa trong thư mục.

Tại hộp thoại Create a rule, bạn mô tả hành động tại mục Description. Tiếp đến, bạn chọn số hành động muốn áp dụng tại mục 1 (chọn ALL nếu muốn áp dụng tất cả, hoặc chọn ANY nếu chỉ muốn áp dụng một trong số nhiều hành động). Bạn chọn hình thức sắp xếp file (theo tên, định dạng, dung lượng, ngày tạo,…) tại mục 2, chọn thuộc tính (chứa từ, không chứa từ, chứa một trong trong các từ,…) tại mục số 3, gõ từ khóa tương ứng với hình thức sắp xếp file và thuộc tính tại mục 4, chọn hành động muốn thực thi tại mục 5, đánh dấu trước tùy chọn OverwriteCompress tại mục 6 nếu muốn ghi đè (trong trường hợp tên file bị trùng) và nén file. Xong, nhấn OK.

Ví dụ: Muốn tự động chuyển toàn bộ file định dạng.doc trên desktop vào thư mục “Bai viet” trên ổ đĩa D. Đầu tiên, bạn nhấn biểu tượng dấu + bên dưới cột Folder, duyệt đến thư mục desktop. Tiếp đến, bạn nhấn biểu tượng dấu + gần nút Edit Rule để mở hộp thoại Create a rule, chọn All tại mục 1, chọn Extension tại mục 2, chọnis tại mục 3, gõ định dạng doc tại mục 4, chọn hành động Move file tại mục 5 và duyệt đến thư mục “Bai viet” trên ổ đĩa D tại mục to folder bên cạnh.

Lưu ý: Bạn có thể kết hợp phân loại file theo nhiều tiêu chí khác nhau (ví dụ vừa phân loại theo định dạng, vừa theo dung lượng file) bằng cách chọn ALL tại mục 1, lần lượt nhấn biểu tượng dấu + bên cạnh mục 4 để bổ sung thêm các tiêu chí phân loại.

Quay trở lại thẻ Folder, bạn dễ dàng kích hoạt hay vô hiệu một hành động nào đó bằng cách chọn hành động tương ứng với thư mục muốn áp dụng, nhấn Enable để kích hoạt, hoặc nhấn Disable để vô hiệu.

Tương tự, bạn cũng có thể gán nhiều hành động cho cùng một thư mục hoặc gán hành động cho nhiều thư mục khác. Sau khi hoàn tất, bạn mở thẻ Preferences, thiết lập khoảng thời gian tự động kiểm tra và phân loại file tại mục Sleeptime (tính bằng mili-giây, 1000 mili-giây= 1 giây) và nhấn Save Preferences.

Không chỉ tự động phân loại, Belvedere còn tự động xóa sạch dữ liệu trong thùng rác giúp bạn. Trên giao diện chính của chương trình, bạn mở thẻ Recycle Bin, đánh dấu trước tùy chọn Allow Belvedere to manage my Recycle BinEmpty my Recycle Bin every, gõ thời gian tự động “đổ rác” tại khung trống bên cạnh, chọn tiếp đơn vị thời gian. Xong, nhấn Save Preferences.

Theo goonline

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.