Blackwood & Bell Mysteries Trở thành thám tử chuyên nghiệp

Truy cập
  • Đánh giá:
    1 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 244
  • Lượt tải: 224
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows, Mac OS X, Linux
Giới thiệu

Bạn có thể tìm thấy những manh mối ẩn trong từng địa điểm? Hãy hóa thân thành một thám tử giải quyết những trường hợp tội phạm trên toàn thế giới. Tham gia nhóm nghiên cứu của James Blackwood và Catherine Bell để bắt được tất cả những nhân vật phản diện và tìm thấy manh mối trước khi quá muộn trong game Blackwood & Bell trên Facebook.

Blackwood & Bell Mysteries

Blackwood & Bell Mysteries

Đặng Hương