Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống Bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1, 2, 6 mới

Tải về

4,7 (23) Nhà xuất bản giáo dục Miễn phí 5.396 Ngày:

Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống là bộ sách giáo khoa mới của Nhà xuất bản Giáo dục và là 1 trong 3 bộ sách sẽ được đưa vào thử nghiệm trong năm học 2021/2022 cùng Bộ sách Chân trời sáng tạo và Bộ sách cánh diều.

Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống được biên soạn cho tất cả học sinh phổ thông trên mọi miền của đất nước, giúp các em hình thành và phát triển những phẩm chất và năng lực cần có đối với người công dân Việt Nam trong thế kỷ 21. Đúng như tên gọi bộ sách mang đến thông điệp Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1
Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Năm học 2021/2022 chương trình thử nghiệm của Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống sẽ dành cho lớp 1, lớp 2 và lớp 6. Bộ sách được biên soạn theo mô hình hiện đại, chú trọng vai trò của kiến thức và kiến thức đó được kết nối với cuộc sống đảm bảo phù hợp với người học và cập nhật các thành tựu khoa học hiện đại.

Bên cạnh đó bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức cũng sẽ người học vận dụng để giải quyết các vấn đề trong đời sống cá nhân, đời sống tinh thần cũng như các kỹ năng trong giao tiếp, nghề nghiệp và các giá trị nhân văn.

Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 2
Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 2

Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 6 có 15 quyển sách, biên soạn hướng tới sự phát triển phẩm chất và năng lực học sinh với nội dung được tích hợp liên môn.

Bộ Sách Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1 có 9 quyển sách gồm môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, Tiếng Anh lớp 1.

Bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 2 gồm đầy đủ 9 môn: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Giáo dục thể chất, Đạo đức, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tiếng Anh lớp 2.

4,7 Mời bạn đánh giá!

Liên quan, thay thế