SGK Lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống Sách giáo khoa lớp 7 mới 2022

Xem sách

4 (7) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Miễn phí 2.310 Ngày:

Bộ SGK Lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống bao gồm 12 môn học đang được rất nhiều trường sử dụng. Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống điện tử trên Hành trang số dành cho học sinh lớp 7 bao gồm các môn học: Toán, Ngữ văn, Tin học, Lịch sử và Địa lý, Âm nhạc, Khoa học tự nhiên, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Giáo dục thể chất, Giáo dục công dân, Công nghệ, Mĩ thuật, Tiếng Anh. Có môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

Bộ sách lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống năm 2022 - 2023 sẽ cập nhật nội dung mới nhất dành cho học sinh cũng như thầy cô giáo. Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn.

Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế, cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam

Bộ sách giáo khoa Lớp 7: Kết nối tri thức với cuộc sống

Sách giáo khoa Toán 7 - Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin SGK Toán lớp 7 tập 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Tổng Chủ biên: Hà Huy Khoái, Nguyễn Huy Đoan
 • Chủ biên: Cung Thế Anh, Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng.

Mục lục

 • Hướng dẫn sử dụng sách
 • Lời nói đầu
 • PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ
 • PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG
 • PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT
 • Bảng giải thích thuật ngữ
 • Bảng tra cứu thuật ngữ

Sách giáo khoa Toán 7 - Tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin SGK Toán 7 - Tập 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Tổng Chủ biên: Hà Huy Khoái, Nguyễn Huy Đoan
 • Chủ biên: Cung Thế Anh, Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng.

Mục lục

 • Hướng dẫn sử dụng sách
 • Lời nói đầu
 • PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ
 • PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG
 • PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT
 • Bảng giải thích thuật ngữ
 • Bảng tra cứu thuật ngữ

Sách giáo khoa Ngữ văn 7 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin SGK Ngữ Văn 7 Tập 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Tổng Chủ biên: Bùi Mạnh Hùng
 • Đồng chủ biên: Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương.

Mục lục

 • Bài 1 : BẦU TRỜI TUỔI THƠ
 • Bài 2 : KHÚC NHẠC TÂM HỒN
 • Bài 3 : CỘI NGUỒN YÊU THƯƠNG
 • Bài 4 : GIAI ĐIỆU ĐẤT NƯỚC
 • Bài 5 : MÀU SẮC TRĂM MIỀN
 • ĐỌC MỞ RỘNG
 • ÔN TẬP HỌC KÌ I
 • Phụ lục 1: Bảng tra cứu thuật ngữ
 • Phụ lục 2: Bảng giải thích thuật ngữ
 • Phụ lục 3: Bảng tra cứu tên riêng nước ngoài

Sách giáo khoa Ngữ Văn 7 Tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin SGK Ngữ Văn 7 Tập 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Tổng Chủ biên: Bùi Mạnh Hùng
 • Đồng chủ biên: Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương.

Mục lục

 • BÀI 6 : HÀNH TRÌNH TRI THỨC (NGHỊ LUẬN XÃ HỘI)
 • BÀI 7 : TRÍ TUỆ DÂN GIAN (TỤC NGỮ)
 • BÀI 8 : NÉT ĐẸP VĂN HOÁ VIỆT (VĂN BẢN THÔNG TIN)
 • Bài 9 : TRONG THẾ GIỚI VIỄN TƯỞNG (TRUYỆN KHOA HỌC VIỄN TƯỞNG)
 • BÀI 10 : LẮNG NGHE TRÁI TIM MÌNH (THƠ)
 • ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II
 • BẢNG TRA CỨU TIẾNG NƯỚC NGOÀI
 • BẢNG TRA CỨU THUẬT NGỮ

Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin SGK Tiếng Anh 7 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Tổng Chủ biên: Hoàng Văn Vân
 • Chủ biên: Nguyễn Thị Chi
 • Tác giả: Lê Kim Dung, Nguyễn Thuỵ Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Tuấn.

Mục lục

 • Starter Unit
 • UNIT 1 : My time
 • UNIT 2 : Communication
 • PROGRESS REVIEW 1
 • UNIT 3 : The past
 • UNIT 4 : In the picture
 • PROGRESS REVIEW 2
 • UNIT 5 : Achieve
 • UNIT 6 : Survival
 • PROGRESS REVIEW 3
 • UNIT 7 : Music
 • UNIT 8 : I believe. I can fly
 • PROGRESS REVIEW 4

Sách giáo khoa GDCD 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin SGK GDCD 7 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Tổng chủ biên: Nguyễn Thị Toan
 • Chủ biên: Trần Thị Mai Phương
 • Tác giả: Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thọ.

Sách giáo khoa Lịch sử - Địa lý 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin SGK Lịch sử - Địa lý 7 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử: Vũ Minh Giang
 • Nghiêm Đình Vỳ
 • Nguyễn Thị Côi, Vũ Văn Quân
 • Tổng Chủ biên phần Địa lí: Phạm Đức Anh, Phạm Thị Thanh Huyền, Đặng Hồng Sơn; Đào Ngọc Hùng
 • Nguyễn Thị Thu Hiền, Đặng Thị Huệ, Phí Công Việt.

Sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin SGK Khoa học tự nhiên 7 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Tổng Chủ biên: Vũ Văn Hùng
 • Đồng chủ biên: Mai Văn Hưng, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh
 • Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn Cường, Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Phú, Vũ Trọng Rỹ, Mai Thị Tình, Vũ Thị Minh Tuyến.

Sách giáo khoa Công nghệ 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin SGK Công nghệ 7 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Tổng chủ biên: Lê Huy Hoàng
 • Chủ biên: Đồng Huy Giới
 • Tác giả: Cao Bá Cường, Bùi Hữu Đoàn, Bùi Thị Thu Hương, Kim Văn Vạn.

Sách giáo khoa Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin SGK Tin học 7 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Tổng chủ biên: Nguyễn Chí Công
 • Chủ biên: Hà Đặng Cao Tùng
 • Tác giả: Phan Anh, Bùi Việt Hà, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai.

Mục lục

 • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH
 • LỜI NÓI ĐẦU
 • CHỦ ĐỀ 1 : MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG
 • CHỦ ĐỀ 2 : TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN
 • CHỦ ĐỀ 3 : ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ
 • CHỦ ĐỀ 4 : ỨNG DỤNG TIN HỌC
 • CHỦ ĐỀ 5 : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH
 • BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Sách giáo khoa Giáo dục thể chất 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin SGK Giáo dục thể chất 7 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Tổng chủ biên: Nguyễn Duy Quyết
 • Chủ biên: Hồ Đắc Sơn
 • Tác giả: Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Ngô Việt Hoàn, Trần Mạnh Hùng.

Mục lục

 • Hướng dẫn sử dụng sách
 • Lời nói đầu
 • Phần một : KIẾN THỨC CHUNG
 • Phần hai : VẬN ĐỘNG CƠ BẢN
 • Phần ba : THỂ THAO TỰ CHỌN
 • Bảng giải thích thuật ngữ

Sách giáo khoa Âm nhạc 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin SGK Âm nhạc 7 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Đồng chủ biên: Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính
 • Chủ biên: Vũ Mai Lan
 • Tác giả: Bùi Minh Hoa, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Thanh Vân.

Sách giáo khoa Mĩ thuật 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin SGK Mĩ thuật 7 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Tổng chủ biên: Nguyễn Xuân Nghị
 • Chủ biên: Đoàn Thị Mỹ Hương
 • Tác giả: Phạm Duy Anh, Vũ Thị Thanh Hương.

Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Tổng chủ biên: Lưu Thu Thủy
 • Chủ biên: Trần Thị Thu
 • Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Dương Thị Thu Hà, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy.
4 Mời bạn đánh giá!
Liên kết Xem sách

Liên quan, thay thế