SGK Lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Sách giáo khoa lớp 6 mới

Tải về

5 (1) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Miễn phí 865 Ngày:

Bộ SGK Lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống bao gồm 12 môn học đang được rất nhiều trường sử dụng. Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống điện tử trên Hành trang số dành cho học sinh lớp 6 bao gồm các môn học: Toán, Ngữ văn, Tin học, Lịch sử và Địa lý, Âm nhạc, Khoa học tự nhiên, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Giáo dục thể chất, Giáo dục công dân, Công nghệ, Mĩ thuật, Tiếng Anh. Có môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

Bộ sách lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống năm 2021 - 2022 sẽ cập nhật nội dung mới nhất dành cho học sinh cũng như thầy cô giáo. Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn.

Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế, cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam

Sách Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sách Toán 6 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Toán 1 tập 1

Thông tin SGK Toán lớp 6 tập 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Tổng chủ biên: Hà Huy Khoái
 • Chủ biên: Nguyễn Huy Đoan
 • Tác giả: Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng

Sách giáo khoa Toán 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Toán 1 tập 1

Thông tin SGK Toán lớp 6 tập 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Tổng chủ biên: Hà Huy Khoái
 • Chủ biên: Nguyễn Huy Đoan
 • Tác giả: Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng

Sách Ngữ văn lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sách giáo khoa Ngữ văn 6 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Toán 1 tập 1

Thông tin SGK Ngữ văn lớp 6 tập 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Tổng chủ biên: Bùi Mạnh Hùng
 • Chủ biên: Nguyễn Thị Ngân Hoa
 • Tác giả: Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương

Sách giáo khoa Ngữ văn 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Toán 1 tập 1

Thông tin SGK Ngữ văn lớp 6 tập 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Tổng chủ biên: Bùi Mạnh Hùng
 • Chủ biên: Nguyễn Thị Ngân Hoa
 • Tác giả: Phan Duy Dũng, Phạm Đặng Xuân Hương, Đặng Lưu, Nguyễn Thanh Tùng

Bộ sách Giáo khoa lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Sách Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Toán 1 tập 1

Thông tin SGK Lịch sử và Địa lí 6 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Tổng Chủ biên: Vũ Minh Giang, Nghiêm Đình Vỳ
 • Chủ biên: Đinh Ngọc Bảo, Đào Ngọc Hùng
 • Tác giả: Phan Ngọc Huyền, Phạm Thị Thanh Huyền, Hoàng Anh Tuấn, Vũ Thị Hằng, Lê Huỳnh, Trần Thị Hồng Mai, Phí Công Việc

Sách Khoa học tự nhiên 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Toán 1 tập 1

Thông tin SGK Khoa học tự nhiên 6 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Tổng Chủ biên: Vũ Văn Hùng
 • Chủ biên: Đinh Đoàn Long, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh
 • Tác giả: Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Thu Hà, Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn Đức Hiệp, Trần Thị Thanh Huyền, Lê Trọng Huyền, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Văn Vịnh

Sách Giáo dục công dân 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Toán 1 tập 1

Thông tin SGK Giáo dục công dân 6 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Tổng Chủ biên: Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết
 • Chủ biên: Ngô Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh Toàn
 • Tác giả: Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Bích, Nguyễn Xuân Đoàn, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Đỗ Mạnh Hưng, Lê Chí Nhân, Phạm Hoài Quyên, Phạm Mai Vương

Sách Âm nhạc 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Toán 1 tập 1

Thông tin SGK Âm nhạc 6 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Tổng Chủ biên: Đỗ Thị Minh Chính
 • Chủ biên: Vũ Mai Lan
 • Tác giả: Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Trịnh Thị Oanh, Cao Sỹ Anh Tùng, Nguyễn Thị Vân Anh

Sách Mĩ thuật 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Toán 1 tập 1

Thông tin SGK Mỹ thuật 6 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Tổng Chủ biên: Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê
 • Chủ biên: Phạm Thị Chỉnh, Phạm Minh Phong
 • Tác giả: Phạm Duy Anh, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị May, Đoàn Dũng Sĩ

Sách Tin học 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin SGK Tin học 6 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Tổng Chủ biên: Nguyễn Chí Công
 • Chủ biên: Hà Đặng Cao Tùng
 • Tác giả: Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai

Sách Công nghệ 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin SGK Công nghệ 6 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên: Lê Huy Hoàng
 • Tác giả: Trương Thị Hồng Huệ, Lê Xuân Quang, Vũ Thị Ngọc Thủy, Nguyễn Thanh Trịnh, Vũ Cẩm Tú

Sách Hoạt động trải nghiệm 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Toán 1 tập 1

Thông tin SGK Hoạt động trải nghiệm 6 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Tổng Chủ biên: Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng
 • Chủ biên: Hoàng Thị Hạnh, Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thu
 • Tác giả: Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Cầu, Dương Thị Thu Hà, Tạ Văn Hải, Nguyễn Thu Hương, Lê Thị Luận, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Hồng Thuận, Lê Thị Thanh Thủy

Sách Tiếng Anh 6 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Toán 1 tập 1

Thông tin SGK Tiếng Anh 6 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Tổng Chủ biên: Hoàng Văn Vân
 • Chủ biên: Nguyễn Thị Chi
 • Tác giả: Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang

Sách Tiếng Anh 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Toán 1 tập 1

Thông tin SGK Tiếng Anh 6 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Tổng Chủ biên: Hoàng Văn Vân
 • Chủ biên: Nguyễn Thị Chi
 • Tác giả: Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Tuấn
5 Mời bạn đánh giá!

Liên quan, thay thế