Book Writer 5.1

Tải về
  • Đánh giá:
    5 ★ 4 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 4,1 MB
  • Lượt xem: 8.220
  • Lượt tải: 8.192
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows© 95/98/NT/2K/XP/Vista
Giới thiệu

Book Writer tuy không có nhiều tính năng mạnh như trình soạn thảo văn bản nổi tiếng Microsoft Word nhưng nó có khá đầy đủ các tính năng cần thiết để soạn thảo và tạo một cuốn sách. Nhờ khả năng quản lý các đề án rất mạnh mà Book Writer được sử dụng như một trình soạn thảo chuyên dùng để soạn thảo sách gồm nhiều phần, chương, mục. Bạn có thể quản lý, tìm kiếm, sửa đổi nội dung xuyên suốt qua các chương, mục trong đề án của mình rất dễ dàng và thuận tiện.

Theo Echip

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.