Boxoft Duplicate File Finder

Tải về
  • Đánh giá:
    1 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 11,7 MB
  • Lượt xem: 839
  • Lượt tải: 837
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP/Vista/7
Giới thiệu

Ổ cứng của bạn có thể bị đầy bởi vô số bản sao của các file đang chờ được giải phóng. Boxoft Duplicate File Finder sẽ giúp bạn tìm kiếm tất cả các file trùng, bao gồm ảnh, video, audio, văn bản và các định dạng văn bản khác. Sau khi tìm thấy dữ liệu trùng, bạn có thể xóa trực tiếp các file để giải phóng cho ổ cứng của mình, hoặc chỉ cần chuyển chúng sang một folder cụ thể nào đó để quản lý dễ dàng hơn.

Các tính năng chính:

• Tìm kiếm các file trùng trong máy tính;

• Các loại file bao gồm: video, ảnh, audio, file văn bản,…;

• Xác định lọc khi quét file: kích cỡ, thời gian tạo, tên file,….

• Xác định hoạt động sau khi quét: Không làm gì cả, lưu lại và tắt máy;

• Lưu lại kết quả để sử dụng sau này;

• Tự động kiểm tra dữ liệu trùng sau khi quét: ngày tạo mới/cũ hơn;

• Di chuyển hoặc xóa các file đã được kiểm tra;

• Hiển thị trước các file đã được chọn ngay trong phần mềmnày để biết được chúng có thực sự trùng hay không hoặc bạn có muốn xóa hoặc chuyển chúng không.

Liên kết tải về
0 Bình luận
Sắp xếp theo