Cách mở những cánh cửa bị khóa trong Pacific Drive

  • 1 Đánh giá

Ngay phần đầu của Pacific Drive, giọng nói vô danh trong radio cho phép bạn mở bất kỳ cánh cửa bị khóa nào để tự do loot bất cứ thứ gì bạn muốn. Tuy nhiên, gợi ý này không thực sự rõ ràng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách mở những cánh cửa có khóa trong Pacific Drive.

Bạn có thể mở bất kỳ cánh cửa bị khóa nào trong Pacific Drive để loot đồ
Bạn có thể mở bất kỳ cánh cửa bị khóa nào trong Pacific Drive để loot đồ

Cách mở cửa bị khóa trong game Pacific Drive

Để mở một cánh cửa bị khóa trong Pacific Drive, bạn cần quét nó bằng kính bảo hộ và cần có công cụ chính xác để cạy nó. Bằng cách giữ nút L1 trên bảng điều khiển hoặc nút C trên Chuột và Bàn phím, bạn có thể quét các cánh cửa bị khóa khác nhau mà bạn tìm thấy. Sau khi quét xong, trò chơi sẽ đề xuất công cụ sử dụng để mở cửa.

Cho đến nay, các game thủ đã tìm thấy nhiều loại khóa khác nhau trong Pacific Drive. Dưới đây là những công cụ được sử dụng để mở khóa.

  • Padlock (Ổ khóa) - Sử dụng Prybar
  • Lock Plate (Tấm khóa) - Sử dụng Impact Hammer
  • Trunk (Rương) - Sử dụng Prybar
  • Chemical Cupboard (Tủ đựng hóa chất) - Sử dụng Prybar
Giữ nút L1 trên console hoặc nút C trên chuột và bàn phím để quét cửa khóa
Giữ nút L1 trên console hoặc nút C trên chuột và bàn phím để quét cửa khóa

Tất nhiên, không phải tất cả các cánh cửa đều có thể mở được vì một số tòa nhà bị khóa vĩnh viễn. Tuy nhiên, bạn nên cố gắng mở tất cả các cánh cửa khác nhau có thể xung quanh bản đồ Pacific Drive. Chiến lợi phẩm tốt nhất thường được giấu đằng sau chúng.

Điều đáng chú ý là không chỉ những cánh cửa ở mặt tiền của các tòa nhà mới có thể được quét và mở bằng công cụ. Bạn cũng có thể mở khóa các cửa cánh bên trong tòa nhà bằng phương pháp quét và công cụ tương tự.

Cập nhật: 23/02/2024
  • 44 lượt xem
Xem thêm: Pacific Drive