Cách thu thập và sử dụng Ring trong Palworld

 • 1 Đánh giá

Sống sót qua nhiều mối nguy hiểm của Palworld có thể là thử thách đối với cả những người chơi mới và game thủ kỳ cựu, nhưng khó khăn có thể giảm bớt với bộ áo giáp tốt nhất. Một khía cạnh thường bị bỏ qua là việc sử dụng Ring, một phụ kiện có thể được gắn vào để hỗ trợ thêm. Những đồ trang sức này là giải pháp hoàn hảo để giảm thiệt hại. Hãy cùng đọc tiếp bài viết tìm hiểu thông tin về tất cả Ring trong Palworld có thể được khám phá, lợi ích mà nó cung cấp và nơi có thể tìm thấy.

Tất cả các cấp độ Ring trong Palworld

Ring trong Palworld có 3 loại độ hiếm khác nhau là Common, Uncommon Rare. Common Ring cung cấp hỗ trợ phòng thủ tối thiểu, trong khi Rare Ring mang đến cho người chơi một sức mạnh đáng kể.

Một số Ring trong Palworld
Một số Ring trong Palworld

Tổng cộng có 9 loại Ring và tên gọi cũng sẽ thể hiện khả năng chống lại nguyên tố nào của chúng. Dưới đây là danh sách tất cả các loại Ring trong Palworld:

 • Ring of Dark Resistance
 • Ring of Dragon Resistance
 • Ring of Earth Resistance
 • Ring of Flame Resistance
 • Ring of Grass Resistance
 • Ring of Ice Resistance
 • Ring of Lightning Resistance
 • Ring of Resistance
 • Ring of Water Resistance

Tác dụng của Ring trong Palworld

Mang theo Ring sẽ giúp giảm một số sát thương hứng chịu từ các nguyên tố
Mang theo Ring sẽ giúp giảm một số sát thương hứng chịu từ các nguyên tố

Palworld có tổng cộng 24 Ring khác nhau và khả năng chống lại nguyên tố của chúng như sau:

 • Ring of Dark Resistance: giảm nhẹ sát thương Dark
 • Ring of Dark Resistance +1: giảm sát thương Dark
 • Ring of Dark Resistance +2: giảm đáng kể sát thương Dark
 • Ring of Dragon Resistance: giảm sát thương Dragon
 • Ring of Earth Resistance: giảm nhẹ sát thương Earth
 • Ring of Earth Resistance +1: giảm sát thương Earth
 • Ring of Earth Resistance +2: giảm đáng kể sát thương Earth
 • Ring of Flame Resistance: giảm nhẹ sát thương Fire
 • Ring of Flame Resistance +1: giảm sát thương Fire
 • Ring of Flame Resistance +2: giảm đáng kể sát thương Fire
 • Ring of Grass Resistance: giảm nhẹ sát thương Grass
 • Ring of Grass Resistance +1: giảm sát thương Grass
 • Ring of Grass Resistance +2: giảm đáng kể sát thương Grass
 • Ring of Ice Resistance: giảm nhẹ sát thương Ice
 • Ring of Ice Resistance +1: giảm sát thương Ice
 • Ring of Ice Resistance +2: giảm đáng kể sát thương Ice
 • Ring of Lightning Resistance: giảm nhẹ sát thương Electric
 • Ring of Lightning Resistance +1: giảm sát thương Electric
 • Ring of Lightning Resistance +2: giảm đáng kể sát thương Electric
 • Ring of Resistance: giảm nhẹ sát thương Neutral
 • Ring of Resistance +1: giảm nhẹ sát thương Neutral
 • Ring of Water Resistance: giảm nhẹ sát thương Water
 • Ring of Water Resistance +1: giảm sát thương Water
 • Ring of Water Resistance +2: giảm đáng kể sát thương Water

Cách thu thập Ring trong Palworld

Game thủ cần đánh bại Alpha Boss trong Palworld để thu thập Ring
Game thủ cần đánh bại Alpha Boss trong Palworld để thu thập Ring

Ring trong Palworld chỉ được tìm thấy bằng cách đánh bại các trùm Alpha, bất kể chúng bị hạ ở thế giới ngầm hay bên trong ngục tối. Trùm Alpha thường lớn hơn Pal thông thường và có thanh HP lớn cho biết trận chiến khó khăn hơn. Dưới đây là những Pal gắn liền với mỗi Ring:

 • Ring of Dark Resistance: Cawgnito, Daedream, Depresso, Felbat, Hoocrates, Killamari, Leezpunk, Loupmoon , Mau
 • Ring of Dark Resistance +1: Blazehowl Noct, Incineram Noct, Katress, Maraith, Pyrin Noct, Tombat
 • Ring of Dark Resistance +2: Shadowbeak
 • Ring of Dragon Resistance: Elphidran, Quivern, Relaxaurus
 • Ring of Earth Resistance: Flambelle, Fuddler, Gumoss, Hangyu, Robinquill Terra, Rooby, Rushoar
 • Ring of Earth Resistance +1: Digtoise, Dumud, Eikthyrdeer Terra, Serfent Terra
 • Ring of Earth Resistance +2: Anubis
 • Ring of Flame Resistance: Foxparks, Gobfin Ignis, Kelpsea Ignis, Leezpunk Ignis, Wixen
 • Ring of Flame Resistance +1: Arsox, Blazehowl, Incineram, Kitsun, Pyrin, Ragnahawk, Reptyro, Vanwyrm
 • Ring of Flame Resistance +2: Faleris, Jormuntide Ignis
 • Ring of Grass Resistance: Bristla, Dinossom, Flopie, Lifmunk, Robinquill, Tanzee
 • Ring of Grass Resistance +1: Beegarde, Broncherry, Caprity, Cinnamoth, Mossanda, Petallia, Vaelet, Verdash, Wumpo Botan
 • Ring of Grass Resistance +2: Lyleen, Mammorest
 • Ring of Ice Resistance: Hangyu Cryst, Jolthog Cryst, Mau Cryst, Swee
 • Ring of Ice Resistance +1: Cryolinx, Foxcicle, Ice Reptyro, Reindrix, Sibelyx, Sweepa, Vanwyrm Cryst, Wumpo
 • Ring of Ice Resistance +2: Ice Kingpaca, Mammorest Cryst
 • Ring of Lightning Resistance: Jolthog, Sparkit
 • Ring of Lightning Resistance +1: Dazzi, Grizzbolt, Mossanda Lux, Rayhound, Relaxaurus Lux, Univolt
 • Ring of Lightning Resistance +2: Dinossom Lux, Orserk
 • Ring of Resistance: Cattiva, Chikipi, Cremis, Direhowl, Galeclaw, Gorirat, Grintale, Lamball, Lunaris, Nitewing, Nox, Ribbuny, Tocotoco, Vixy, Woolipop
 • Ring of Resistance +1: Eikthyrdeer, Fenglope, Lovander, Melpaca, Mozzarina
 • Ring of Water Resistance: Fuack, Gobfin, Kelpsea, Pengullet, Teafant
 • Ring of Water Resistance +1: Broncherry Aqua, Celaray, Surfent
 • Ring of Water Resistance +2: Jormuntide, Suzaku Aqua
Cập nhật: 23/02/2024
 • 43 lượt xem
Xem thêm: Palworld