Call Logs Backup & Restore For Android Sao lưu và khôi phục bản ghi cuộc gọi

Tải về
  • Đánh giá:
    3,7 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 209 KB
  • Lượt xem: 2.612
  • Lượt tải: 1.805
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 1.5 and up
Giới thiệu

Call Logs Backup & Restore là ứng dụng đơn giản để sao lưu và khôi phục các bản ghi cuộc gọi (lịch sử). Sao lưu được lưu trữ mặc định trong thư mục /sdcard/CallLogBackupRestore.

Một số tính năng chính:

- Tự động sao lưu theo lịch trình.

- Xem nội dung sao lưu từ chính ứng dụng.

- Tạo ra sao lưu trong định dạng XML trên thẻ SD.

- Lựa chọn để chỉ định thư mục sao lưu.

Call Logs Backup & Restore For Android

Tuyết Mai

Liên kết tải về