Call Logs Backup & Restore For Android

Link Download Call Logs Backup & Restore For Android chính:
🖼️
🖼️
  • WordMate Dict for Android Từ điển đa ngôn ngữ

  • Giống như BBDict trên BlackBerry, những chiếc điện thoại sử dụng nền tảng Google Android bây giờ cũng đã có đầy đủ các từ điển đa ngôn ngữ, từ Anh, Pháp, Đức, Trung, Nhật cho đến từ điển Việt Việt nhờ vào phần mềm Wordmate
  • Xếp hạng: 3 9 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Application Folder for Android

  • Ứng dụng này cung cấp cho người dùng folder trên màn hình chủ với icon rất đẹp.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Ứng dụng văn phòng