Camino 2.0 for Mac

Tải về

3 (1) The Camino Project Miễn phí 3.576 Dung lượng: 15,7 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.5 Intel/10.4 Intel/10.5 PPC/10.4 PPC/10.3.9

Camino là một trình duyệt web mã nguồn mở được phát triển bởi Mozilla Project với trọng tâm là việc cung cấp những kinh nghiệm có thể tốt nhất cho người sử dụng Mac OS X. Vì thế nếu bạn muốn sử dụng một trình duyệt web được xem như là Firefox dành riêng cho Mac, thì đây là một lựa chọn.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 15,7 MB
  • Lượt xem: 3.590
  • Lượt tải: 3.576
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.5 Intel/10.4 Intel/10.5 PPC/10.4 PPC/10.3.9
Liên kết tải về
Link Download chính thức: