ChiefPD FPDF to Tiff Converter Free

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 3,9 MB
  • Lượt xem: 988
  • Lượt tải: 978
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2K/XP/Vista/Vista64/7/7x64
Giới thiệu

ChiefPD FPDF to Tiff Converter Free là một công cụ tiện dụng được thiết kế để chuyển đổi hàng loạt các tập tin PDF sang file Tiff nhanh chóng.

ChiefPD FPDF to Tiff Converter Free

ChiefPD FPDF to Tiff Converter Free giúp bạn tạo ra các tập tin định dạng TIFF chất lượng cao, hỗ trợ các định dạng như: CCITT G3, CCITT G4, RLE, PACKBITS, JPEG và LZW.

ChiefPD FPDF to Tiff Converter Free

ChiefPD FPDF to Tiff Converter Free là một "tập tin Add (s)" rất thân thiện và dễ sử dụng, bạn chỉ cần nhấp vào nút "Add file(s)" để tải tập tin PDF Passel và chọn tùy chọn thích hợp bạn cần, sau đó nhấp vào nút "Start Working" để hoàn tất chuyển đổi.

Lưu ý: Các phiên bản miễn phí của chương trình không cho phép bạn tùy chỉnh các tùy chọn nâng cao.

Dưới đây là một số tính năng chính của "ChiefPD FPDF to Tiff Converter Free":

- Chuyển đổi File PDF thành các tập tin TIFF một cách nhanh chóng.

- Hỗ trợ tất cả các phiên bản PDF (v1.0 ~ v1.7).

- Hỗ trợ các tập tin TIFF nhiều trang.

- Hỗ trợ các định dạng như: CCITT G3, CCITT G4, RLE, PACKBITS, JPEG và LZW.

- Hỗ trợ độ phân giải tùy chỉnh cho file TiFF.

- Tự động Optimizational hình ảnh để tạo ra tập tinTIFF chất lượng cao.

- Kéo và thả các tập tin.

- Có thể xem trước kết quả file sau khi chuyển đổi.

- Giữ nguyên bản tài liệu gốc.

Tuyết Mai ( Theo ChiefPDF)

Liên kết tải về