Chống trộm - Tìm lại điện thoại for Android 1.1.2 Phần mềm chống trộm tìm lại điện thoại

Tải về

4,5 (2) Nichiri Miễn phí 564 Dung lượng: 2,9 MB Ngày: Yêu cầu: Android 2.2 trở lên

Phần mềm giúp bạn tìm lại điện thoại đã mất khi có một sim điện thoại khác lắp vào máy bạn. Phần mềm yêu cầu bạn nhập mật khẩu (bạn sẽ tự cài mật khẩu) và nếu nhập sai mật khẩu hoặc không nhập trong 10 giây thì phần mềm sẽ tự lấy các thông tin về số điện thoại, serial number, vị trí điện thoại và gửi về email hay số điện thoại của người dùng cài đặt sẵn.

Nếu bạn nhập đúng thì phần mềm sẽ tự động cập nhập thông tin về sim mới cho bạn. Giúp bạn có thể tìm lại điện thoại khi bị trộm.

Chống trộm for AndroidChống trộm for AndroidChống trộm for Android

Chống trộm for AndroidChống trộm for AndroidChống trộm for Android

4,5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 1.1.2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 2,9 MB
  • Lượt xem: 646
  • Lượt tải: 564
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 2.2 trở lên
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm