Clean Temporary Places 1.2.3

Tải về
 • Đánh giá:
  4 ★ 4 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.2.3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 1,6 MB
 • Lượt xem: 10.345
 • Lượt tải: 10.284
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows NT/2000/XP/Vista
Giới thiệu

Clean Temporary Places là một tiện ích dễ sử dụng cho phép người dùng xóa các tập tin tạm thời, không sử dụng, đôi khi tìm các tập tin khó tìm một cách tự động. Chương trình sẽ xóa các tập tin tạm từ nhiều nơi khác nhau. Nó hỗ trợ các chính sách dọn dẹp trên công ty rộng với các bộ lọc thông minh dựa trên việc sử dụng các thư mục. Ngoài ra Clean Temporary Places cũng được tích hợp ứng dụng cập nhật thông qua Internet. Với chương trình này bạn có thể dọn sạch các tập tin rác trên máy tính của mình dễ dàng.

(theo Softpedia)

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.