Microsoft .NET Framework 4.5 Bộ framework của Microsoft

Tải về

3,7 (232) Microsoft Miễn phí 1.012.763 Dung lượng: 982 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8

.NET Framework của Microsoft là một khung lập trình tập hợp các thư viện lập trình có thể được cài thêm hoặc đã có sẵn trong các hệ điều hành Windows.

Nó cung cấp những giải pháp thiết yếu cho những yêu cầu thông thường của các chương trình điện toán như lập trình giao diện người dùng, truy cập dữ liệu, kết nối cơ sở dữ liệu, ứng dụng web, các giải thuật số học và giao tiếp mạng.

Ngoài ra, khung lập trình .NET quản lý việc thực thi các chương trình .NET do đó người dùng cần phải cài .NET để có thể chạy các chương trình .NET.

3,7 (232) Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 982 KB
  • Lượt xem: 1.054.471
  • Lượt tải: 1.012.763
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Liên kết tải về
Link Download chính thức: