BlackBerry Podcasts

Tải về

BlackBerry Podcasts giúp bạn tìm kiếm, xem trước, tải về podcast yêu thích và xem chúng khi nào bạn muốn trên điện thoại BlackBerry Smartphone.

Ứng dụng BlackBerry Podcast cho phép:

- Duyệt và tìm kiếm Podcast miễn phí từ các chuyên mục như TV, Nghệ thuật & Phim ảnh, Tin tức và nhiều hơn nữa.

- Theo dõi, tải về, xem trước, và sử dụng Podcast trực tiếp từ BlackBerry Smartphone của bạn.

- Thông báo khi có tập phim mới của Podcast.

- Tìm kiếm trên web, hoặc nếu bạn biết địa chỉ URL thì chỉ cần sao chép địa chỉ web.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chạy Podcast từ thư mục "Download" hoặc "Media" thư mục của BlackBerry smartphone.

BlackBerry Podcasts

Tuyết Mai (Theo Appworld Blackberry)

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,5 MB
  • Lượt xem: 396
  • Lượt tải: 390
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Blackberry 4.6.0 or higher
Liên kết tải về

Link Download chính thức: