Là những phần mềm, công cụ hỗ trợ chạy những file nhạc hay xem phim nhiều định dạng khác nhau. Phần mềm codecs rất cần thiết đối với mỗi máy tính.

Top ứng dụng Codec cho Video tải nhiều nhất

🖼️ K-Lite Codec Pack Basic 15.1 Bộ giải mã các định dạng nhạc

🖼️
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 65.597

🖼️ K-Lite Codec Pack Mega 15.1 Bộ giải mã các định dạng nhạc, video phổ biến

🖼️
 • Đánh giá: 412
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.034.118

🖼️ K-Lite Codec Pack Update 15.1 Bản cập nhật Bộ giải mã K-Lite Codec Pack

🖼️
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34.987

🖼️ K-lite Codec Pack Standard 15.1 Bộ mã hoá, giải mã các định dạng nhạc

🖼️
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.478

🖼️ K-Lite Codec Pack Full 15.1 Bộ mã hóa, giải mã các định dạng nhạc

🖼️
 • Đánh giá: 258
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 897.514

🖼️ K-Lite Codec Tweak Tool 6.4 Công cụ sửa lỗi Codec miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.126

🖼️ Win7codecs 7.3 Chơi nhạc nhiều định dạng trên Windows Media Player

🖼️
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 54.831

🖼️ Combined Community Codec Pack 2015.10 Bộ Codec hỗ trợ xem Media

🖼️
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.443

🖼️ Advanced Codecs 6.1 Bộ codec hỗ trợ xem phim & nghe nhạc

🖼️
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 131

🖼️ Hybrid 2015.11 Phần mềm biên tập video mạnh mẽ

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 225
Có tất cả 17 phần mềm.