ConceptDraw MINDMAP 5 Professional 5 Hỗ trợ lên ý tưởng công việc

Tải về
 • Đánh giá:
  4 50 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 27,3 MB
 • Lượt xem: 69.967
 • Lượt tải: 63.470
 • Ngày cập nhật:
 • Hạn định: 30 ngày
 • Yêu cầu: Windows XP
Giới thiệu

ConceptDraw MINDMAP 5 Professional 5 - Hỗ trợ lên ý tưởng công việc

ConceptDraw Mindmap là trợ lý trong việc thảo luận, quyết định và lên kế hoạch, có khả năng giúp bạn trình bày thông tin cách đơn giản, trực quan bằng cách xây dựng theo dạng thư mục, hình ảnh cho các ý tưởng. Bạn có thể sử dụng ConceptDraw Mindmap để thiết kế sắp xếp các dòng sang kiến, ghi chú, kế hoạch công việc hoặc thuyết trình.

Tổng hợp