Dark Files

Tải về

3 (1) SSS Lab Dùng thử 245 Dung lượng: 4,1 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/2000/XP/2003/Vista/7

Dark Files có thể bảo vệ các file dữ liệu của bạn được an toàn. Bạn có thể chọn ai được phép truy cập những file gì trên máy tính của bạn. Chương trình cung cấp ba mức bảo vệ phù hợp với người dùng: "Hidden", "Read Only", "Full Control". Nó có thể làm việc các phiên bản Windows 2000/XP/7. Dark Files có thể làm việc với các thư mục Network và hỗ trợ bảo vệ đầy đủ cho các thiết bị ngoài (chẳng hạn như ổ mềm, CD Rom, DVD, ZIP và một số ổ SCSI và RAID).

Điểm mới trong phiên bản này:

Phiên bản 4.1.1.1 có giao diện người dùng và một số tùy chọn mới.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 4,1 MB
  • Lượt xem: 253
  • Lượt tải: 245
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/2000/XP/2003/Vista/7
Liên kết tải về
Link Download chính thức:
Các link tải khác: