DAVE 8.0 for Mac OS X

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 8,1 MB
  • Lượt xem: 846
  • Lượt tải: 843
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.5 or later Any hardware required to run TCP/IP
Giới thiệu

DAVE, một phần mềm ứng dụng giúp người sử dụng giải quyết vấn đề "khó sống chung" giữa các hệ điều hành dựa trên nền tảng Microsoft và Macintosh...

Chương trình tiện ích ra đời đã giúp người sử dụng tháo gỡ các khó khăn gặp phải khi người dùng máy Macintosh tham gia vào mạng lưới network của Microsoft với các tài nguyên chia sẻ như máy in, fax và hoặc đơn giản chỉ là chia sẻ các file dữ liệu thông thường. DAVE khi được cài đặt trên các máy Macintosh thì không cần yêu cầu thêm các phần mềm hỗ trợ khác so với hệ điều hành theo chuẩn Microsoft. DAVE cũng hỗ trợ nhiều dịch vụ SMB như phiên bản mới nhất của SAMBA chạy trên nền tảng UNIX.

Phiên bản DAVE 8.0 cung cấp khả năng làm việc chung cho các nhóm như workgroup và domain, đối với Windows Active Directory, hãng khuyến cáo người sử dụng nên dùng thêm tiện ích khác của Thursby là ADmitMac, nhằm tăng tính tương thích của Active Directory và các công cụ bảo mật và chia sẻ tài nguyên khác trên hệ thống.

Các tính năng chính của chương trình:

- Hỗ trợ đầy đủ cho hệ điều hành Snow Leopard, bao gồm các phiên bản 10.6, Snow Leopard, và 10.5, Leopard

- Khả năng hỗ trợ hệ điều hành Windows mạnh mẽ bao gồm Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000 và Windows NT

- Hỗ trợ các hệ điều hành 64 bit, bao gồm các bộ vi xử lý 64-bit, các ứng dụng đa phân luồng dưới nền tảng Snow Leopard

Các yêu cầu đối với hệ điều hành Macintosh:

- Các dòng bộ vi xử lý Intel hoặc các máy để bàn PowerPC Macintosh hỗ trợ Mac OS X

- Các hệ điều hành Mac OS 10.5 Leopard hoặc 10.6 Snow Leopard với các bản cập nhật mới nhất được cài đặt đầy đủ

- Bất kỳ các thiết bị nào hỗ trợ giao thức kết nối TCP/IP

Các yêu cầu với hệ thống mạng Microsoft:

- Windows 7, tất cả các phiên bản
- Windows Server 2008, tất cả các phiên bản
- Windows Vista
- Windows Server 2003, tất cả các phiên bản
- Windows XP
- Windows 2000 với service pack 4 hoặc các phiên bản Workstation và Server
- Windows NT Server hoặc Workstation v3.5.1 hoặc cao hơn
- Máy tính với hệ điều hành Macintosh được cài đặt DAVE hoặc ADmitMac

Giao diện chính của chương trình

vorrent (theo thursby)

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.