dbForge Schema Compare for MySQL

Tải về
3 (1) Devart Dùng thử 370 Dung lượng: 9,9 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2K/XP/2003/Vista/7

dbForge Schema Compare for MySQL là một công cụ để so sánh và đồng bộ hóa cấu trúc của cơ sở dữ liệu MySQL. Phần mềm này giúp bạn nhanh chóng phân tích sự khác biệt của cấu trúc cơ sở dữ liệu và những thay đổi của một máy chủ MySQL.

Một số tính năng chính:

Kết nối SQL Server

 • Hỗ trợ của SQL server 2008, 2005 (bao gồm cả các phiên bản Express), và 2000 (bao gồm cả phiên bản MSDE)
 • So sánh và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu trên các phiên bản SQL server khác nhau
 • Quản lý kết nối các cơ sở dữ liệu

So sáng cấu trúc cơ sở dữ liệu:

 • So sánh tất cả các đối tượng cơ sở dữ liệu SQL Server
 • So sánh các bản SQL Server backups với cơ sở dữ liệu
 • Tùy chọn cho tables và script-based dựa trên so sánh các đối tượng

Phân tích cấu trúc khác nhau và đồng bộ hóa:

 • Tự động nhóm các đối tượng theo loại
 • Thuận tiện lọc và phân loại các kết quả so sánh
 • Lưu và cài đặt so sánh tải
 • Khả năng sao lưu cơ sở dữ liệu mục tiêu trước khi đồng bộ hóa
 • Tự động biên dịch danh sách các đối tượng để thêm vào đồng bộ dựa trên đối tượng phụ thuộc
 • Cảnh báo về dữ liệu có thể tổn thất hoặc lỗi trong quá trình đồng bộ hóa
 • Cơ sở dữ liệu đồng bộ hóa thông qua dòng lệnh
 • Tạo báo cáo so sánh và đồng bộ
 • Theo dõi những thay đổi cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng một hệ thống kiểm soát phiên bản
 • Bảng dữ liệu xác minh sau khi đồng bộ hóa

SQL Execution and Data Management: SQL Thi hành và quản lý dữ liệu:

 • Thực hiện các kịch bản và các truy vấn SQL
 • Biên tập dữ liệu tại chỗ lọc, nhóm, và sắp xếp các tùy chọn
 • In ấn dữ liệu.
 • Khả năng hoãn gửi các thông tin cập nhật dữ liệu vào máy chủ.

Giao diện người dùng rõ ràng:

 • Tùy chỉnh bố trí cửa sổ
 • Công cụ cửa sổ với 'auto-hide' và chế độ 'float' .
 • Nhiều phím tắt với đầy đủ phím tắt tùy biến
 • Thanh công cụ tùy biến
3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 9,9 MB
 • Lượt xem: 398
 • Lượt tải: 370
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 2K/XP/2003/Vista/7
Liên kết tải về