Dell ADI AD1981B Integrated Audio Driver 5.12.01.4050 Driver âm thanh Dell ADI

Tải về
 • Đánh giá:
  4 12 👨
 • Phát hành:
 • Version: 5.12.01.4050
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 7,4 MB
 • Lượt xem: 20.374
 • Lượt tải: 31.337
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Windows XP
Giới thiệu

Dell ADI AD1981B Integrated Audio Driver - Driver âm thanh Dell ADI

Driver card âm thanh Dell ADI AD1981B Integrated Audio Driver phiên bản 5.12.01.4050.

Liên kết tải về