SmartLink 90/92 Internal Modem Driver 4.20.01

Tải về
  • Đánh giá:
    3,9 ★ 7 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 3,3 MB
  • Lượt xem: 3.299
  • Lượt tải: 3.287
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Tất cả các Win
Giới thiệu
Đây là driver cho các modem bên trong, dòng sản phẩm V.90/92. Đây là modem rất phổ biến.
Liên kết tải về
0 Bình luận
Sắp xếp theo