Creative Sound Blaster Audigy Audio Driver 2.12.0002

Tải về
4 (23) Creative Miễn phí 52.852 Dung lượng: 38,3 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP / Windows 2003 / Windows Vista

Driver hỗ trợ:

* Creative Sound Blaster Audigy gồm Platinum và Platinum eX series
* Creative Sound Blaster Audigy 2 gồm Platinum, Platinum eX, và Value series
* Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS gồm Platinum và Platinum Pro series
* Creative Sound Blaster Audigy 4 Pro và Sound Blaster Audigy 4
* Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS Notebook PCMCIA

4 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 38,3 MB
  • Lượt xem: 53.095
  • Lượt tải: 52.852
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP / Windows 2003 / Windows Vista