Creative Sound Blaster Audigy Audio Driver 2.12.0002

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 23 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 38,3 MB
  • Lượt xem: 52.750
  • Lượt tải: 52.550
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP / Windows 2003 / Windows Vista
Giới thiệu

Driver hỗ trợ:

* Creative Sound Blaster Audigy gồm Platinum và Platinum eX series
* Creative Sound Blaster Audigy 2 gồm Platinum, Platinum eX, và Value series
* Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS gồm Platinum và Platinum Pro series
* Creative Sound Blaster Audigy 4 Pro và Sound Blaster Audigy 4
* Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS Notebook PCMCIA

0 Bình luận
Sắp xếp theo