847 câu trắc nghiệm lý thuyết môn Vật lý 12 Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2018 môn Vật lý

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,4 MB
  • Lượt xem: 818
  • Lượt tải: 719
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

847 câu trắc nghiệm lý thuyết môn Vật lý 12 giúp các bạn hệ thống lại kiến thức, có thêm kinh nghiệm trả lời câu hỏi trắc nghiệm phần lý thuyết Vật lý, để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018 sắp tới.

Ngoài môn Vật lý, các em có thể tham khảo thêm những câu trắc nghiệm lý thuyết Sinh học, Hóa Học để đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Mời các bạn cùng tải về để ôn luyện, củng cố kiến thức môn Vật lý cho mình:

Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết Vật lý thi THPT Quốc gia 2018

Câu 1. Dao động cơ học là:

A. Chuyển động tuần hoàn quanh một vị trí cân bằng.
B. Chuyển động lặp lại nhiều lần quanh vị trí cân bằng.
C. Chuyển động đung đưa nhiều lần quanh vị trí cân bằng.
D. Chuyển động thẳng biến đổi quanh một vị trí cân bằng.

Câu 2. Trong dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây là không đúng.

A. Cứ sau một khoảng thời gian T thì vật lại trở về vị trí ban đầu.
B. Cứ sau một khoảng thời gian T thì vận tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu.
C. Cứ sau một khoảng thời gian T thì gia tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu.
D. Cứ sau một khoảng thời gian T thì biên độ vật lại trở về giá trị ban đầu.

Câu 3. Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi

A. Lực tác dụng đổi chiều.
B. Lực tác dụng bằng không.
C. Lực tác dụng có độ lớn cực đại.
D. Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.

Câu 4. Vận tốc của vật dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi

A. Vật ở vị trí có li độ cực đại.
B. Gia tốc của vật đạt cực đại.
C. Vật ở vị trí có li độ bằng không.
D. Vật ở vị trí có pha dao động cực đại.

Câu 5. Dao động điều hoà là:

A. Chuyển động mà trạng thái chuyển động của vật được lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.
B. Chuyển động của một vật dưới tác dụng của một lực không đổi.
C. Hình chiếu của chuyển động tròn đều lên một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.
D. Chuyển động có quỹ đạo là hình sin.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động điều hoà:

A. Dao động điều hòa là dao động tuần hoàn.
B. Biên độ của dao động là giá trị cực đại của li độ.
C. Vận tốc biến thiên cùng tần số với li độ.
D. Dao động điều hoà có quỹ đạo là đường hình sin.

Câu 7. Một vật đang dao động điều hoà, khi vật chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì:

A. Vật chuyển động nhanh dần đều.
B. Vật chuyển động chậm dần đều.
C. Gia tốc cùng hướng với chuyển động.
D. Gia tốc có độ lớn tăng dần.

Câu 8. Phát biểu nào sau đây về sự so sánh li độ, vận tốc và gia tốc là đúng. Trong dao động điều hoà, li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hoà theo thời gian và có

A. cùng biên độ.
B. cùng pha.
C. cùng tần số góc.
D. cùng pha ban đầu.

Câu 9. Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa có độ lớn

A. tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng.
B. tỉ lệ với bình phương biên độ.
C. không đổi nhưng hướng thay đổi.
D. và hướng không đổi.

Câu 10. Một vật dao động điều hòa, khi vật đi qua vị trí cân bằng thì:

A. Độ lớn vận tốc cực đại, gia tốc bằng không.
B. Độ lớn gia tốc cực đại, vận tốc bằng không.
C. Độ lớn gia tốc cực đại, vận tốc khác không.
D. Độ lớn gia tốc và vận tốc cực đại.

Câu 11. Chọn phát biểu sai về quan hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hoà là hình chiếu của nó.

A. Biên độ của dao động bằng bán kính quỹ đạo của chuyển động tròn đều.
B. Vận tốc của dao động bằng vận tốc dài của chuyển động tròn đều.
C. Tần số góc của dao động bằng tốc độ góc của chuyển động tròn đều.
D. Li độ của dao động bằng toạ độ hình chiếu của chuyển động tròn đều.

Câu 12. Trong dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây là không đúng.

A. Vận tốc của vật đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng.
B. Gia tốc của vật đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng.
C. Vận tốc của vật đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên.
D. Gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng.

Câu 13. Gia tốc của vật dao động điều hoà bằng không khi

A. vật ở vị trí có li độ cực đại.
B. vận tốc của vật đạt cực tiểu.
C. vật ở vị trí có li độ bằng không.
D. vật ở vị trí có pha dao động cực đại.

Câu 14. Tìm đáp án sai. Cơ năng của dao động điều hoà bằng.

A. Tổng động năng và thế năng vào thời điểm bất kỳ.
B. Động năng vào thời điểm ban đầu.
C. Thế năng ở vị trí biên.
D. Động năng ở vị trí cân bằng.

Câu 15. Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không đúng.

A. Động năng và thế năng biến đổi điều hoà cùng chu kỳ.
B. Động năng biến đổi điều hoà cùng chu kỳ với vận tốc.
C. Thế năng biến đổi điều hoà với tần số gấp 2 lần tần số của li độ.
D. Cơ năng không phụ thuộc vào thời gian.

Câu 16. Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không đúng.

A. Động năng đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng.
B. Động năng đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên.
C. Thế năng đạt giá trị cực đại khi vận tốc của vật đạt giá trị cực tiểu.
D. Thế năng đạt giá trị cực tiểu khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu.

Câu 17. Cơ năng của một vật dao động điều hòa

A. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật.
B. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.
C. bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng.
D. biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật.

Câu 18. Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng.

A. Cứ mỗi chu kì dao động của vật, có bốn thời điểm thế năng bằng động năng.
B. Thế năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.
C. Động năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí biên.
D. Thế năng và động năng của vật biến thiên cùng tần số với tần số của li độ.

Câu 19. Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì

A. động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại.
B. khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng dấu.
C. khi ở vị trí cân bằng, thế năng của vật bằng cơ năng.
D. thế năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên.

Câu 20. Điều nào sau đây sai về gia tốc của dao động điều hoà:

A. Biến thiên cùng tần số với li độ x.
B. Luôn luôn cùng chiều với chuyển động.
C. Bằng không khi hợp lực tác dụng bằng không.
D. Là một hàm sin theo thời gian.

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp