Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Sinh học năm 2018 - 2019 7 Đề kiểm tra giữa học kì II môn Sinh lớp 6 có đáp án

Tải về
  • Đánh giá:
    (4★ | 22 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 426,6 KB
  • Lượt xem: 8.089
  • Lượt tải: 1.113
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Lại một kỳ thi giữa học kỳ 2 nữa đến gần. Với mong muốn giúp thầy cô giáo chuẩn bị, các bạn học sinh ôn tập, chúng tôi xin giới thiệu: Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Sinh học. Qua đây, các bạn sẽ biết được cấu trúc đề, làm quen với các dạng câu hỏi và bài tập mở rộng. Đây sẽ là tài liệu tham khảo quý giá cho quý thầy cô và các bạn học sinh. Chúc các bạn ôn tập và đạt được kết quả cao.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Sinh học

ĐỀ SỐ 01

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu các câu đúng:

1) Đặc điểm của quả và hạt phát tán nhờ gió là:

A. Quả, hạt có cánh được gió chuyển đi xa gốc cây mẹ.

B. Quả, hạt có lông được gió đưa đi xa.

C. Quả hạt có lông, gai được gió đưa đi xa.

D. Cả a và b.

2) Đặc điểm nào sau đây cho thấy dương xỉ khác rêu

A. Sống ở cạn B. Sinh sản bằng bào tử

C. Rễ thật, có mạch dẫn D. Sinh sản hữu tính

3) Cây thông được xếp vào ngành hạt trần vì:

A. Thân gỗ, có mạch dẫn. B. Hạt nằm lộ trên các lá noãn hở

C. Chúng chưa có hoa. D. Có cấu tạo phức tạp.

4) Cây mọc ở nơi nắng gió, khô hạn lá thường có lớp lông hoặc lớp sáp nhằm:

A. Để chống nắng B. Để động vật không ăn được

C. Giảm sự thoát hơi nước D. Để động vật không ăn được, chống nắng

Câu 2: (1,0 điểm) Hãy chọn các cụm từ: quang hợp, cân bằng, cản bớt, điều hòa điền vào chỗ trống cho phù hợp để hoàn chỉnh câu sau:

Nhờ quá trình………………….……thực vật lấy vào khí cacbonic nhả ra khí oxi nên đã góp phần giữ…………….………các khí này trong không khí

B. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm) Cần thiết kế thí nghiệm như thế nào để chứng minh sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào chất lượng hạt giống?

Câu 2: (3,0 điểm) Kể tên các ngành thực vật đã học( từ thấp đến cao)? Nêu đặc điểm chính của mỗi ngành?

Câu 3: (2,0 điểm) Tại sao người ta nói: “Rừng cây như lá phổi xanh của con người”?

ĐÁP ÁN SINH 6

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Câu 1: Mỗi ý khoanh tròn đúng 0,5 điểm

1/ A

2/ C

3/ B

4/ C

Câu 2: Mỗi từ điền đúng đựơc 0,25 điểm

B/ PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm)

- Cốc 1 chọn 10 hạt đỗ có phẩm chất tốt bỏ vào cốc và lót xuống dưới những hạt đỗ một lớp bông ẩm rồi để vào chỗ mát (1,0 điểm)

- Cốc 2 chọn 10 hạt đỗ sứt sẹo, bị sâu mọt bỏ vào cốc và lót xuống dưới những hạt đỗ một lớp bông ẩm rồi để vào chỗ mát. Sau 3- 4 ngày đem cả 2 cốc ra quan sát (1,0 điểm)

Câu 2: (3,0 điểm)

- Ngành tảo: Thực vật bậc thấp; chưa có rễ, thân, lá, sống ở nước.

- Ngành rêu: Thực vật bậc cao; có thân, lá, rễ giả, chưa có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử.

- Ngành dương xỉ: Có rễ thật, có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử.

- Ngành hạt trần: Rễ, thân, lá phát triển; có mạch dẫn; cơ quan sinh sản là nón, sinh sản bằng hạt nằm trên lá noãn hở.

- Ngành hạt kín: Rễ, thân, lá phát triển đa dạng; có hoa, quả, hạt; hạt nằm trong quả, nên bảo vệ tốt hơn.

Câu 3: (2,0 điểm)

Cơ bản nêu được các ý:

+ Ngăn bụi

+ Diệt một số vi khuẩn

+ Giảm ô nhiễm môi trường

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.