Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Toán - Đề 1 Đề kiểm tra môn Toán

Tải về
  • Đánh giá:
    3 64 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 181 KB
  • Lượt tải: 3.754
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Toán - Đề 1 - Đề kiểm tra môn Toán

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KỲ I, LỚP 8

Đề số 1 (Thời gian làm bài: 90 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

Chữ số giữa ô là số lượng câu hỏi, chữ số ở góc phải dưới mỗi ô là số điểm cho các câu ở mỗi ô đó

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. Trắc nghiệm khách quan

Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng trừ các câu 4a, 4b và 13 .

Câu 1. Giá trị x thoả mãn x2 + 16 = 8x là
A. x = 8             B. x = 4             C. x = - 8             D. x = - 4

Câu 2. Kết quả của phép tính 15x2y2z : (3xyz) là
A. 5xyz              B. 5 x2y2z            C. 15xy             D. 5xy

Câu 3. Kết quả phân tích đa thức 2x – 1 – x2 thành nhân tử là:
A. (x – 1)2             B. – (x – 1)2            C. – (x + 1)2             D. (- x – 1)2

Câu 4. Điền vào chỗ ( ... ) đa thức thích hợp
a) (2x + y2).(…………………) = 8x3 + y6
b) (27x3 + 27x2 + 9x + 1) : (3x + 1)2 = ………………

Câu 9. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình thoi.
B. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.
C. Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.
D. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Liên kết tải về