Mẫu đơn xin trợ cấp xã hội

Tải về
Giới thiệu

Mẫu đơn xin trợ cấp xã hội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TRỢ CẤP XÃ HỘI

Kính gửi: UBND huyện …………….
UBND xã ……………

Tên tôi là : Nguyễn T……………

Nơi thường trú : ……………….

Tôi không may bị nhiễm HIV từ chồng. Hiện nay sức khỏe của tôi rất yếu, không còn khả lao động. Chồng tôi mất năm ……, để lại cho tôi 02 cháu gái một cháu lên …tuổi và một cháu lên …tuổi .Cháu lên .. tuổi, cháu không may bị nhiễm HIV, hiện nay cháu bị nhiễm trùng cơ hội, bệnh của cháu rất nặng cháu đang được điều trị tại bệnh viện nhi TW. Hoàn cảnh của tôi hiện nay vô cùng khó khăn, tôi không đủ khả năng để nuôi sống bản thân và nuôi các con của mình, nên ba mẹ con tôi phải sống nhờ vào bố mẹ đẻ của tôi Sau khi chồng tôi mất, tôi và các con tôi phải về nhà bố mẹ đẻ ở nhờ, và phải sống dựa vào hai cụ,bố mẹ tôi nay đã già yếu cả hai cụ đều trên 70 tuổi, hoàn cảnh cũng vô cùng khó khăn, không đủ khả năng chu cấp cho ba mẹ con tôi.Vậy tôi làm đơn này, Kính đề nghị UBND huyện …………UBND xã ………., căn cứ vào nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày13/4/2007 của Chính Phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, căn cứ vào thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính Phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.