4Media iPhone Apps Transfer 1.0

Link Download 4Media iPhone Apps Transfer chính:

🖼️ YouWave for Android 5.7 Hỗ trợ chạy ứng dụng Android trên PC

🖼️
 • Phát hành: Youwave
 • Chạy ứng dụng Android và kho ứng dụng trên máy tính cá nhân mà không cần điện thoại.
 • windows Version: 5.7
 • Đánh giá: 42
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 37.137

🖼️ PocketScreen 1.3

🖼️
 • Phát hành: JJM Roseboom
 • PocketScreen là ứng dụng hoàn hảo để chụp ảnh màn hình. Chương trình được viết bằng ngôn ngữ VB.NET nên cần .NET Compact Framework để chạy. Chế độ chụp trễ đi kèm và bạn có thể đặt thời gian từ 1 đến 60 (tính bằng giây). Screenshots lưu ảnh với định dạng
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.375

🖼️ VeryPDF ePub to iPhone Transfer 2.0 Chuyển đổi ePub sang iPhone

🖼️
 • Phát hành: VeryPDF
 • VeryPDF ePub to iPhone Transfer là một ứng dụng Windows được dùng giống như một công cụ để tạo ra ePub và chuyển đổi iPhone cho ePub và PDF.
 • windows Version: 2.0

🖼️ AnyMP4 DVD to iPad Converter Chuyển đổi DVD sang iPad dễ dàng

🖼️
 • Phát hành: AnyMP4
 • AnyMP4 DVD to iPad Converter là một ứng dụng hữu ích cho phép người dùng nhanh chóng chuyển đổi DVD sang định dạng video và audio mà có khả năng tương thích với iPad.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 563

🖼️ Palringo for Windows Mobile

🖼️
 • Phát hành: Palringo
 • Thêm một lựa chọn cho người dùng Windows Mobile, Palringo là chương trình chat miễn phí hỗ trợ đầy đủ các tài khoản chat thông dụng như MSN, Yahoo, Gtalk, AIM…
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.764
Xem thêm Quản lý, đồng bộ Điện thoại